Sitemap - oversigtskort


Førstehjælp og førstehjælpskursus til dig og dine kollegaer
Mere om os
  Vi tror på
  Formålet med vores hjemmesider
  Hvorfor lære førstehjælp
  Vi vil gerne hjælpe Jer med kurser og temadage
  Vores arbejdsform
  Hvad får du når du vælger os?
  Carpe Diem" er latin
  Om ideer
  Baggrunden for vores arbejde med livreddende førstehjælp
  Praktiske oplysninger
  Copyright og ophavsret
  Ansvarsfritagelse
  Kronprinsessegade 6.1 DK-1306 Kbh. K
  Kontakt os - private
  Kontakt os
  Dons - underviseren i bevægelse
  Tilmelding og afmelding
  Afbestillingsregler - og aflysning
  Procedure ved betaling
  adsfasdfasdf
  Hvorfor lære førstehjælp
  Hvorfor vælge os som kursusudbyder
  Førstehjælp redder liv - og alle kan lære at hjælpe.
  Mere end 65.000 danskere bliver hvert år udsat for ulykker
  En million skadestuebesøg
  Hvorfor lære førstehjælp
  Førstehjælpskursus - lær at redde liv på et førstehjælpskursus
  Det er kun hver femte, får får basal genoplivning
  Ingen regler om førstehjælp på jobbet
  Lær at redde liv
  Vi er sponsor for
  HIK håndbold
  DM 2005
  ZOO
  Talenter på vand og brød
  Anders Lassen Fonden
  Danmarksindsamling 2005
  Danmarksindsamling 2008
  Referenceliste
    Deltagerne siger
    Kursussteder
    Referencer - Vores kunder er private og offentlige virksomheder
Kursus
  Lær førstehjælp nu
  Førstehjælp - Ved at lære førstehjælp gør du en forskel
  Førstehjælpskurser tilmeld dig til et af vores kurser i førstehjælp
  Førstehjælp - lær det på 3 timer
  Kombikursus brand og førstehjælp
  Udvidet Brandkursus - 4 timer
  Brandkursus Elementær brandkursus
  Elementær Brandbekæmpelse 3 timer
  Vi anvender miljørigtigt udstyr uden af forurene på vores brandkurser
  Vi laver en sikker og miljørigtig elementært brandkursus
  Vi tilbyder kursus i elementær brandkursus og førstehælp
  Modulopbygget kurser i førstehjælp
  Hjerte-Lunge-Redning også kendt som hjertemassage
  Modul 2 Livreddende førstehjælp
  Førstehjælp ved tilskadekomst, 3 timer. Lær førstehjælp og red livl
  Førstehjælp ved sygdomme, 3 timer Lær førstehjælps og red liv
  Førstehjælp - 4 timers hjertemassage og træning med hjertestarter
  6 timers livreddende førstehjælpskursus
  Førstehjælp for private
  12 timers førstehjælpskursus
  12 timer
  6 timers førstehjælpskursus
  Førstehjælp - 6 timers genoplivningskursus
  Førstehjælp - Lær at reagere hensigtsmæssigt ved en ulykke
  6 timer
  3 timers moduler
  Førstehjælpskursus, lær førstehjælp på 3 timer
  Førstehjælp deltag på vores 3 timers hjertemassage
  Førstehjælpskursus på 3 timer - kurset er intensivt og hyggeligt
  Livreddende førstehjælp 3 timer. Lær førstehjælp og gør en forskel
  Hjertestarter
  Kursus i brug af hjertestarter (AED)
  8 timers førstehjælp med træning af hjertestarter
  Færdselsrelateret førstehjælp
  Vi tilbyder førstehjælp til kørekort - for grupper
  Krav til dit førstehjælskursus til kørekort
  Her kan du læse om lovkravene til kørekort
  Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse
    Arbejdsmiljøuddannelsen planlagte kurser i 2013
    Vi tilbyder kursus i den lovpligtige Arbejdsmiljøuddannelse. Er du nyvalgt
    Supplerende arbejdsmiljøuddannelse 2021 for nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter
    Supplerende arbejdsmiljøuddannelse i juni 2016 for dig som er valgt
How to do it
  Tandskade
  Førstehjælp ved tandskade
  Grundlæggende teknikker i Førstehjælp
  Huskekort
  Hjertemassage - Chancen for at overleve et hjertestop stiger
  Aflåst sideleje
  Førstehjælpens 4 hovedpunkter
  Overlevelseskæden (The Chain og Survival)
  Alamering
  Tjek for bevidsthed og åndedræt
  Kunstigt åndedræt
  asdf
  Mange hjertestopoverlevende får normalt liv
  Trafik
  Top 5 liste over ulykker mm.
  6 trafikdræbte hver uge
  Sikkerhedsvest nu blevet lovpligtige i flere lande at have den i bilen
  Om sportsskader
  Typiske akutte skader i sportssituationer
  Idrætsskader skal behandles efter RICE-metoden, læs mere her
  Mere viden om
    Danmark i bund med førstehjælp
    Ingen regler om førstehjælp på jobbet
    Førstehjælp ved tandskade
    Krampeanfald anfaldet kan se uhyggeligt ud - men bliv ikke bange
    Stigende antal el-ulykker i hjemmene
    En million skadestuebesøg
    Giv hjertemassage til musik
    Førstehjælp ved forvreden ankel og skinnebensbetændelse
    Førstehjælp - hvad skal man stille op
    Popsang styrker genoplivning
    Chancen for at overleve et hjertestop er minimal. Ganske få overlever
    Hvad er et hjertestop, hjertet pumper ikke længere blod rundt i kroppen
    Dobbelt så mange overlever et hjertestop
Faktaviden om
  Videosekvenser
  Her kan du se hvordan du kan gøre en forskel
  Folk står i kø for at lære førstehjælp
  Børn lærer førstehjælp
  Zoll AED plus Hjertestarter
  Hjertestarter AED Zoll plus
  Norsk førstehjælpssekvens
  Giftige planter
  Bjørneklo
  Fingerbøll (Digitalis)
  Stormhat/Venusvogn (Aconitum napellus)
  Liljekonval (Convallaria majalis
  Giften fra gifttyde kan dræbe et menneske på mindre end 15 minutter
  Når du er ved skov, strand eller på skiferie
  Informationer til mødregrupper og nye forældre om førstehjælp
  Baderåd her kan du se de 5 baderåd - som er vigtige at lære
  Gode råd om skiløb
  Hedeslag og solstik
  Hugormen - findes i det meste af Danmark
  Hvis du bliver bidt af en hugorm - skal du være opmærksom på følgende
  Insektstik De fleste insektstik er ufarlige
  Skovflåten findes i skov, i krat og i områder med højt græs
  Det brænder i vandet
  Fjæsing - en giftig fisk i de danske farvande
  Antal druknede pr. år i Danmark i perioden 1997 - 2008
  Drukneulykker siden 2006
  Drukning - Hvis du ser andre i fare i vandet - svøm aldrig alene
  Følg de 5 baderåd
  Giftige planer i naturen
  Få hjælp og råd på Giftlinien - ring 82 12 12 12 døgnet rundt
  Hvis du har spist eller drukket noget giftigt
  I sommermånederne mangedobles antallet af ulykker i Danmark
  Søsyge
  Mange børn druknet i haven – ingen i havet
  Pas på brandmænd langs kysterne!
  Der er færre der dør i drukneulykker i Danmark - Tallene er fra 2010
  Sådan undgår du alpine skiskader
  Havearbejde er farligt mere end 7.000 personer vil komme til skade
  Hunde dør i de varme biler - nu hvor det er sommer
  Færre børn og unge drukner
  Stor gedehams er aktiv lige nu
  Ambulanceuddannelse i danmark
  Star of Life er mærket for de professionelle ambulancefolk
  Ambulanceuddannelsen
  Ambulancebehandlerens kompetancer
  Så tit kommer ambulancen forsent
  Hvad er ATLS
  Hvad er ATCN
  Hvad er PTHLS
  Den københavnske Lægeambulance
  Paramediciner
  Ambulanceuddannelsen
  Lovteksten for ambulancetjenesten
  Når du ringer alarm
  Nødtelefon, der findes ca. 1.100 nødtelefoner langs motorvejene
  Mobiltelefon og alarmering (opkald til alarmcentralen 1 1 2)
  Fakta om de 3 alarmcentraler i Danmark
  Store huller i dansk viden om alarmnummer
  Udvalg foreslår at lukke fem politialarmcentraler
  Når du ringer alarm i udlandet
  Faktaviden om Alarmcentralerne i Danmark
  Tre ud af fire EU-borgere kender ikke 112
  112 er nummeret, man kan ringe til i nødsituationer i Europa
  Førstehjælp
  Førstehjælp for børn under 8 år
  Førstehjælp - Mere end 65.000 danskere bliver årligt udsat for
  I Danmark er det kun hver femte, der får basal genoplivning
  Sådan bliver du førstehjælpsinstruktør
  Elektronisk opslagsværk
  Kraftig stigning i antallet af førstehjælpskurser
  Pas på i trafikken
  Hvis du havarerer på motorvejen
  Om trafikveste og sikkerhedsveste i Europa. Sådan er reglerne for advarselsveste
  Der er ca. 1.100 nødtelefoner langs de danske motor- og motortrafikveje
  Hver 5 spritbilist kører i god tro - lad bilen stå
  6 trafikdræbte hver uge Hver dag dør et menneske i trafikken
  Intet kørekort uden førstehjælpskursus
  Om advarselsveste og sikkerhedsveste i Europa
  Højresvingende lastbiler og cyklister er en farlig cocktail, som kan få fatale
  Fra 1960 til 2001 er der dræbt 32.368 mennesker i den danske trafik
  303 døde på gader og veje sidste år
  Antal trafikdræbte i 2008 og 2009
  Flere danske unge dør i trafikken
  Musikken dræber i trafikken især cykelister
  Undgå trafikulykker på ferien
  Kraftigt dyk i dødsulykker i trafikken
  Laveste antal trafikofre siden 1930
  Alkohol og trafik - Vi vil anbefale ikke at køre, hvis du drukket
  Trafikulykke - fire unge mennesker har på et døgn mistet livet
  Flere dør, og færre kvæstes i trafikken
  Mange taget dagen derpå med alkohol i blodet
  Manglende koncentration under kørsel i USA.
  Ambulanceudbud
  Frygter ambulance-kaos i København
  Om guideline i førstehjælp
  Ændringer i førstehjælp 1999 - 2000
  Førstehjælp, og ændringer i førstehjælp i 2002
  Ændringer i førstehjælp 2003
  Førstehjælp her kan læse om ændringer i førstehjælp 2006
  Overlevelseskæden
  Samlet oversigt over guideline i førstehjælp
  Ændring i førstehjælp april 2009
  Mund-til-mund ikke altid nødvendig
  Førstehjælp: Nye retningslinjer for genoplivning, fra oktober 2010
  Nye retningslinjer for førstehjælp 2010
  Passer du godt på dit barn
  Flere børn drukner i haven end i havet
  2.400 børn indlægges hvert år
  Undgå ulykker i fritiden. Vær opmærksom på vand i haven og andre
  Når dit barn har smerter
  Smertestillende medicin er ikke altid nok
  Faktaviden om børneulykker
  Undgå ulykker i hjemmet
  Undgå ulykker i trafikken
  Værd at vide om babyudstyr
  Gode råd om forebyggelse ifm forgiftninger
  Det er en rigtig god idé at lære førstehjælp - du kan gøre en forskel
  Pas på spædbørnene i kulden, de har en stor hudflade
  Undgå solstik og hedeslag
  Rådet for Større Badesikkerhed vil straffe forældre for drukneulykker
  Hovedpinepiller risikerer at skade børn
  Hver anden 15-årige er inden for det seneste år kommet alvorligt til skade
  Sygdomme
  Blodforgiftning
  Botulisme også kaldet pølseforgiftning
  Hurtige gode råd
  Bidsår
  Når børn putter fremmedlegemer i øret
  Næseblod
  Klemte fingre og tæer
  Skovflåt
  Forstuvninger
  Giftlinien
  Brandmand huserer på strandene
  Om badesikkerhed
  Fakta om vand og ulykker
  Myter om badesikkerhed er livsfarlige
  Forældre glemmer børnene på stranden
  Flere er druknet i 2008
  Drukneulykker siden 2006
  Flere børn drukner i haven end i havet
  Antal druknede pr. år i Danmark
  Alkohol er indblandet i hver tredje drukneulykke herhjemme
  Følg de 5 baderåd
  Flere omkommer ved badeulykker i Danmark
  Hvis du ser andre i fare - vidste du det ??
  Hvert år drukner 37.000 personer i Europa
  Foreløbig kun en druknet i sommeren 2010
  Pas på brandmænd langs kysterne!
  Elektronisk håndbog
  Leksikon om førstehjælp
  Mere baggrundsviden
  Mere end 65.000 danskere bliver hvert år udsat for en livstruende ulykke
  Danmark har rekord i dødsbrande
  Fakta om trafik og ulykker
  Når førstehjælp redder liv
  Øvelse gør tryghed
  Flere danskere yder livreddende førstehjælp
  Ambulancekaos
  Reddere: Læger misbruger ambulanceberedskabet
  Tastefejl på regionens vagtcentral kunne have forsinket ambulance med 24 timer
  Alarmcentral havde ret: 59-årig døde af blodprop
  Mange eksempler på ambulanceproblemer
  Reddere har mistanke om manipulation
  Talrige nye eksempler på alvorlige ambulanceproblemer i Region Hovedstaden
  Kvæstet 83-årig ventede 72 minutter på ambulance
  Københavns Brandvæsen: Region Hovedstaden taler usandt om ambulanceudrykning
  Nye ambulancetal fra Region Hovedstaden er dyster læsning
  Sundhedsministeren: Situationen i Region Hovedstaden er under al kritik
  Brand og forebyggelse i havehuse og sommerhuset
  Undgå brand derhjemme - og hvad skal du gøre hvis det alligevel brænder
  10 brandgode råd
  Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus
  Sådan forebygger du brand
  Besøg Flammys brandskole og lær hvordan du skal gøre
  Fokus på brande i kolonihavehuse
  Brandrøgens sammensætning og virkning
  Stop for brande i kolonihaver
  Forebyg med en røgalarm
  Danmark har rekord i dødsbrande
  Lær at redde liv
  Elementær Brandbekæmpelse 3 timer eller et mindre foredrag i brandforebyggelse
  Førstehjælp i folkeskolen
  Folkeskoler svigter pligt i førstehjælp
  Skoler: Ikke vores ansvar at redde liv
  Folkeskolen er ikke et godt sted at få et hjertestop.
  Førstehjælp i folkeskolen
  Førstehjælp mangler i folkeskolen
  Førstehjælp på skoleskemaet
  Førstehjælpskursus til lærer og elever i skolen
  Hvorfor lære førstehjælp
  Ingen førstehjælp på skoleskemaet tiltrods for lovkrav fra 2005
  Førstehjælp og kulde
    Hypotermi - nedkøling
    Når vi udsættes for kulde kan det udvikle sig til en livstruende tilstand
Produkter
  Se mere her
  Om godkendte førstehælpsbøger
  Giftsuger
  Håndbog for førstehjælpere
  Hvad skal der være i en første
  Salg af AED Hjertestarter
    AED Hjertestarter
    Hjertestarter AED Plus, Zoll
    Salg af hjertestarter
    Alle kan bruge en hjertestarter
    For få overlever hjertestop
    Lær at starte et hjerte igen - Mini Anne er den letteste måde at lære
Artikler
  Nyere behandlingsmetoder
  Hjertestop uden for hospital er det er hjernen og hjertet som skal have hjælp
  Nedkøling efter hjertestop kan redde liv og hjerneceller
  Langt flere kan reddes efter hjerneblodprop
  Faktaviden om hjerneblodprop
  Giv hjertemassage til beatet fra BeeGees
  Førstehjælp og kørekort
  Elever og bilister skal lære førstehjælp på færdselsrelateret kursus
  Førstehjælp ved trafikulykker
  Redningsmænd og hæder
  Med en andens live i hænderne - om at gøre en forskel i hverdagen
  Førstehjælp: Fem hæderspriser til personer som gjorde en forskel
  6-årig genoplivet i svømmebad
  Flypassager reddet fra hjertestop der var en AED i AIrbus 340
  Årets helt redder barn fra at blive kvalt i burger
  Nyhedsklip fra medierne
  Forgiftningsulykker hos børn
  Pædagoger kan ikke førstehjælp
  Amt vil lære sygeplejerske førstehjælp
  Førstehjælp kan IKKE læres på 24 minutter!
  Allerød ramt af jordskælv
  Flere overlever hjertestop i Gentofte
  Sundhed
    Mange danskere kan undgå blodpropper
kørekort
  Kørekort og førstehjælp
  Kørekort og førstehjælp
  Intet kørekort uden førstehjælp
  Kørekort kursus på 8 timer
  Krav til dit førstehjælpskursus og bevis
  Krav til dit førstehjælskursus til kørekort
  Her kan du læse om lovkravene til kørekort
  Trafik og ulykker
  Alkohol og kørsel er meget dårlig blanding
  Knallert og førstehjælp
    Knallert og førstehjælpskursus - ny bekendtgørelse om knallert
Om brand
  Brandkursus
  Elementær Brandbekæmpelse
  Elementær brandslukning (3 timer)
  Elementær brandslukning (3 timer)
  Faktaviden om brand
    Nyt lovkrav om røgalarmer i alle nye boliger
    Røgalarmer
    86 ofre for brand i 2004
    Dødsbrande i 2005
    Brandsår
    Danmark har rekord i dødsbrande
    Fra glød til ildebrand
I gamle dage
  Om ambulancetjenesten
  Ambulancetjenesten i København, 1886
  Førstehjælp i 1960'erne
  Nyt apparat til kunstigt åndedræt
  Førstehjælp fra starten af 1960'erne
  Eves metoden med vippebræt fra 1957
  Kunstigt åndedræt
  Fremkaldelse af Aandedrættet 1887
  Regler for Gjenoplivning af Skindøde Druknede 1887
  Om kunstig åndedræt - historisk tilbageblik
  Faxes mund til mund-metode 1782
  Lufts indblæsning i lungerne
  Førstehjælp fra 1800 tallet
  Om vandskræk eller hundegalskab 1887
  Lov for den norske samariterforening 1887
  Førstehjælpens historie
  Førstehjælpens historie fra 1872
  Nyt apparat til kunstigt åndedræt
  Eves metode - eller vippemetoden
  Førstehjælpsbog fra 1905 - Torgersen og Kreybergs førstehjælpbog
  Slaget ved Solferino, her deltog Henri Dunant, grundlægger af Røde Kors
  Om Herholdt og Rafn
  Førstehjælp fra gamle dage - Hvem var JOhan Herholdt og Carl Rafn
  Førstehjælp fra 1796 - Herholdt og Rafns metode mund til mund metoden
  Hvem var Herholdt og Rafn
  Førstehjælpens historie
    Førstehjælp fra 1782 - Faxes mund til mund-metode
    Førstehjælp fra 1500 tallet - Italienske tidskrifter fortæller
    Førstehjælp fra gamle dage - Kunstig åndedræt- historisk tilbageblik
Hjertestarter i Danmark - det hele startede med en konference i 2003
  Hjertestarter Laerdal
  Hjertestarter
  Hjertestarter i DK
  Hjertestarter opsættes i Metroen (København):
  AED Hjertestart udviklingen i verden
  Hjertestarter opsat på Energi E2
  Hjertestartere i lufthavnen, 19.03.04
  Hjertestarter på Københavns Rådhus
  Hvordan virker en hjertestarter
  American Airlines redder liv nummer 50
  Bilka puster liv i førstehjælp
  Hjertestarter har reddet 50 liv
  Hjertestartere i tog og på stationer skal redde liv
  Hurtig hjælp til personer med hjertestop sikrer et liv uden mén
  Firma sjusker med salg af livsvigtige hjertestartere
  Fakta om hjertet
  Hvordan har dit hjerte det
  Kredsløbet
  Hvad er ventrikelflimren
  Puls-niveauer
  Hvad er en hjerteblodprop
  Hvad er et hjertestop
  Om blodtrykket
  Om kolesterol
  Dit helbred og din puls
  Vidste du at
  Kunstigt åndedræt
  Om hjertestop i DK
  ”HOSTE-GENOPLIVNING”
  Mere om hjertestarter
    Fakta om hjertestarteren - for hvert minut falder overlevelseschancen
    Udbytte for din virksomhed
    Hjertestarter til lægfolk
    Hvert minut tæller når et menneske rammes af hjertestop.
    Som lyn fra en klar himmel
First aid
  First aid traning in Denmark
    First Aid certificates are issued at one of 3 levels
    Emergency First Aid at Work
    Basic Life Support
    New first aid guidelines
    Welcome to APROPOS kommunikation ApS
    Prepare for Emergencies with First Aid, CPR and Automated Ext
    First Aid in Denmark
    Learn to save lives
    References
    First Aid Course - Learn to save lives at a first aid course