Lov for den norske samariterforening 1887

Førstehjælp fra gamle dage - her er vi tilbage i slutningen af 1800 tallet - god fornøjelse.
 
Her er velvalgte uddrag fra den norske samariterforening 1887
 
§ 1
Samariterforeningens øjemed er at udbrede Kundskab blandt Lægfolk om den Hjælp, der ved Ulykkestilfælde kan ydes indtil Lægens ankomst
 
§ 2
Til at yde saddan Hjælp oplæres først og fremst saadanne Personer, som hyppigt kan antages strax at komme tilstede ved Ulykkestilfælde, saasom Personer ansatte ved Politiet, Brandvæsenet, Havnevæsenet, Jernbanerne, Formænd i mekaniske Værksteder, Væverier, Spinderier, Møllebrug, Skolelærere o. s. v., men der skal efter Leilighed gives Alle og Enhver Anledning til at oplæres ved Samaritanskolerne, theoretisk og praktisk, for at de i ovennævnte Øjemed kunne blive til Hjælp for sine forulykkede Medmennesker.
 
§ 3
Foreningen vil søge at knytte til sig Personer, der egne sig til at give theoretisk og praktisk Undervisning i Samaritangjerningen og anskaffer efter Evne de til Undervisningen nødvendige Skrifter, Billeder, Modeller og Forbindingsgjenstande.
 
§ 4
Enhver, der har gennemgået et helt Samaritankursus (Forelæsninger og Øvelser), staar det frit at aflægge en Prøve, efter hvilken, om den bestaas, Vedkommende faar et Diplom, der legitimerer ham som Samaritan, idet det samtidig forpligter til at yder Hjælpen gratis.
 
Medlem af foreningen bliver man ved et aarligt Bidrag af 1 krone, eller et Bidrag af 20 kroner engang for alle.
1 krone i 1900 svarer til 59 kroner i 2006
20 kroner i 1900 svarer til 180 kroner i 2006
 
§ 8
Samaritanforeningen stiller sig i Krigstid til Sisposition for "Foreningen til Pleie af Saarede og Syge i Flet" med alle sine Midler.
 
Foreningen staar under Hendes Majestæt Dronningens BeskyttelseRelaterede sider: