Om kunstig åndedræt- historisk tilbageblik

 
Der findes ikke meget beskrevet om førstehjælp fra gamle dage.
Her kan du læse om førstehjælpen, som har rødder langt tilbage i tiden. God fornøjelse !
 
Kunstigt åndedræt er omtalt i Anden Kongebog (Anden Kongebog udgjorde oprindeligt, sammen med Første Kongebog, ét værk i den hebraiske bibel (hebr. ספר מלכים Sefer Melachim "Kongernes Bog"). Bogen er også en del af Det Gamle testamente
 
Her står følgende i Anden kongebog:
Imidlertid var Gehazi gaaet i Forvejen og havde lagt Staven paa Drengens Ansigt; men ikke en Lyd hørtes, og der var intet Livstegn. Da vendte han tilbage og gik Elisa i Møde, meldte ham det og sagde: "Drengen vaagnede ikke!"
 
Og da Elisa var kommet ind i Huset, saa han Drengen ligge død paa Sengen.
 
Han gik da hen og lukkede sig inde med ham og bad til HERREN.
 
Derpaa steg han op og lagde sig oven paa Drengen med sin Mund paa hans Mund, sine Øjne paa hans Øjne og sine Hænder paa hans Hænder, og medens han saaledes bøjede sig over ham, blev Drengens Legeme varmt.
 
Saa steg han ned og gik een Gang frem og tilbage i Huset, og da han atter steg op og bøjede sig over Drengen, nyste denne syv Gange og slog Øjnene op.
 
Derpaa kaldte han paa Gehazi og sagde: "Kald paa Sjunemkvinden!" Han kaldte saa paa hende, og hun kom til ham. Da sagde han: "Tag din Dreng!"
 
Og hun traadte hen og faldt ned for hans Fødder og kastede sig til Jorden, tog saa sin Dreng og gik ud".
Citat slut fra Anden Kongebog. Relaterede sider: