Førstehjælp

 website kan du finde relevant viden om førstehjælp og andre artikler om førstehjælp.
 
Lær førstehjælp nu sammen med vores team består af instruktører med mange års erfaring fra ambulancetjenesten.

Vi er altid parate til at rådgive Jer effektivt og professionelt med førstehjælp og brandforebyggelse.
 
Vi tilbyder kurser i førstehjælp overalt i landet for virksomheder. Alle vores instruktører og undervisere har gennemgået mange og lange uddannelsesforløb. Vi har viden om førstehjælp - og har professionelt arbejdet med førstehjælp siden 1975.
 


De fleste af vores instruktører har en baggrund fra lægeambulancentjenesten / ambulancetjenesten i DK så sammen med os er du i de bedste hænder.

Vi følger danske og internationale retningslinier for førstehjælp, fortolket og bearbejdet af lægefaglige rådgivere som sidder I Dansk råd for genoplivning, og juridisk godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.