Langt flere kan reddes efter hjerneblodprop

 
Den særlige trombolysebehandling, der bl.a. har hjulpet sanger­inden Sanne Salomonsen, skal nu kunne gives helt op til 4,5 timer efter, at blodproppen er opstået. Det betyder, at flere vil kunne slippe for alvorlige mén.

 

Langt flere af de tusindvis af danskere, som hvert år rammes af en blodprop i hjernen, har nu udsigt til at modtage en behandling, som kan hjælpe dem til at overleve den såkaldte akutte apopleksi helt uden eller med meget små mén.

De faglige eksperter lægger nemlig op til i betydelig grad at udvide gruppen af patienter, der kan få en særlig behandling, trombolyse, som opløser blodproppen, så patienterne slipper for f.eks. at skulle sidde i kørestol.
Hidtil har kravet været, at patienterne skulle kunne nå at komme i specialistbehandling på ét af de store sygehuse inden for tre timer efter, at blodproppen er opstået, fordi risikoen for at tilføje patienten en blødning herefter ville blive for stor. Praksis har desuden i vid udstrækning været, at man ikke har tilbudt behandlingen til patienter over 80 år.

Stort fremskridt

Men erfaringerne med behandlingen har været så gode, at de faglige selskaber, Dansk Neurologisk selskab og Den nationale trombolysegruppe, nu anbefaler at give behandlingen helt op til 4,5 timer efter, at blodproppen er opstået, ligesom det anbefales at ophæve aldersgrænsen. Dermed vil antallet af patienter, der kan nå at modtage trombolyse-behandling, stige fra de nuværende 400-500 om året til 700-800 om året, og på længere sigt kan tallet nå op over 1.000, skønnes det.

- Det vil være et stort fremskridt, at så mange flere kan nå at få behandlingen i tide. For patienten og den pågældendes familie kan det betyde forskellen på, at man kan blive boende derhjemme i stedet for at skulle på plejehjem, og for samfundet kan der også være en økonomisk gevinst ved det, siger formanden for Dansk Neurologisk Selskab Olaf B. Paulson.

Der har længe været gode erfaringer med trombolyse-behandlingen i udlandet, men herhjemme har det trukket ud med at indføre behandlingen med et beredskab, der dækker hele landet hele døgnet.

Bl.a. vakte det for et par år siden stor debat, at sangerinden Sanne Salomonsen formentlig kun kom sig så forholdsvist godt oven på et slagtilfælde, fordi hun var heldig, at det skete på et tidspunkt – i dagtimerne – og på et sted, hvor det nærliggende sygehus var i stand til at yde trombolysebehandling. Var det sket uden for Storkøbenhavn eller om natten, ville hun sandsynligvis have fået langt større mén.

Beredskab på plads

Først sidste efterår var døgnberedskabet således på plads i alle fem regioner. Nu lægges der så op til at tage et væsentligt skridt til yderligere at løfte kvaliteten af indsatsen for danskere, der rammes af en blodprop i hjernen.

Ude på specialistafdelingerne står man og tripper for at komme i gang, men må indtil videre vente på den endelige faglige udmelding fra Sundhedsstyrelsen og de fornødne initiativer fra regionerne, før man kan komme i gang med at give flere patienter en trombolyse-behandling.

- Det her skal i gang hurtigst muligt, og vi skal nok finde den fornødne økonomi til det, siger formanden for Danske Regioner Bent Hansen (S).Relaterede sider: