Supplerende arbejdsmiljøuddannelse for nyvalgte ledere og medarbejder, 2021

Vi ses i juni 2021 i Aarhus eller i Aarhus eller København


Riv en eller to dage ud af kalenderen og få en oplevelse ud over det sædvanlige i selskab med:

Aarhus den 04. juni 2021:   
Ledelse, Forandringer & Motivation i det 21. århundrede 

Anette Prehn, Chris MacDonald & Christian Ørsted


København den 17. juni 2021:
Hjernen på overarbejde i en omskiftelig verden​  
        

Vibeke Lunding-Gregersen & Henrik Tingleff, Tommy Krabbe & Morten Münster
 

København den 18. juni 2021:   
Fysisk og mental sundhed

Bente Klarlund, Chris MacDonald & Christian Ørsted

 

Vi vil godt byde dig og dine kollegaer velkommen til nogle hyggelige og inspirerende temadage  i juni 2016 i København og Aarhus

 

På en sjov, humoristisk og alvorlig måde, får du og dine kollegaer indblik og konkrete værktøjer til at løfte hinanden i hverdagen. Der er en enorm kraft og energi i opbyggende og anerkendende kommunikation. Hør hvordan du kan hjælpe din kollegaer på din arbejdsplads til at vokse gennem anerkendelse og ros.

Lovkrav om den supplerende arbejdsmiljøuddannelse

Arbejdsgiveren skal hvert år derefter tilbyde halvanden dags efteruddannelse for alle medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. 


Supplerende arbejdsmiljøuddannelse
Ud over den obligatoriske uddannelse, skal arbejdsgiveren tilbyde løbende, supplerende arbejdsmiljøuddannelse til arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO. Inden for det første år som medlem af AMO, skal medlemmerne have tilbudt 2 dages supplerende uddannelse.

 

Hvert af de efterfølgende år, hvor arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere sidder i AMO skal arbejdsgiveren tilbyde uddannelse svarende til 1½ dags varighed. Uddannelsen skal være tilbudt og kunne være påbegyndt inden for samme funktionsår.

 

Som medlem af AMO har man ret til den supplerende arbejdsmiljøuddannelse, men det er op til det enkelte medlem, om man vil tage imod tilbuddet.

 

Du skal have den fornødne viden
Arbejdsgiveren skal sørge for, at AMO’s medlemmer kan få den fornødne viden om eller uddannelse inden for sikkerhed og sundhed.

Arbejdsgiveren skal betale arbejdsmiljørepræsentanters og arbejdslederes udgifter til arbejdsmiljøuddannelse og dække tab af indtægt og andre udgifter i forbindelse med deltagelse i arbejdsmiljøuddannelsen, som fx kursusgebyr og rejse- og opholdsudgifter.

Arbejdsgiveren skal sørge for, at der stilles de nødvendige midler til rådighed for arbejdsmiljøarbejdet. Det betyder blandt andet, at arbejdsgiveren skal dække arbejdsmiljørepræsentantens tab af indtægt, i forbindelse med at denne udfører hvervet som arbejdsmiljørepræsentant, blandt andet ved deltagelse i møder og andre aktiviteter.

Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere gennemfører en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse på 3 dage. Tilmeldingen foretages af arbejd sgiveren og skal ske til udbydere af arbejdsmiljøuddannelsen, der er omfattet af godkendelses- og evalueringsordningen.


Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse skal være gennemført inden 3 måneder efter, at arbejdsmiljørepræsentanten eller arbejdslederen er valgt eller udpeget.