Nyt apparat til kunstigt åndedræt

 
”Af kunstige åndedrætsmetoder er langt de mest effektive de, der benytter sig af ensammenklemning af en gummipose... Dette apparatur kræver imidlertid tilførsel af luft fra cylinder eller kompressionsanlæg, og har derfor kun praktisk betydning på hospitaler”.

Således skrev Henning Ruben (født 1914 - 2004) i indledningen til sin artikel om et Nyt Apparat til Kunstigt Åndedræt – siden benævntRubenballonen - i Ugeskrift for Læger (1957) for mere ned 50 år.

 
En strejke blandt chauffører, der bragte benzin ud til landets tankstationer, havde 1954 medført benzinmangel. Hospitalernesforsyning med iltbomber, som foregik med lastbiler, blev også ramt. Da konflikten var overstået var hospitalernes lagre af komprimerede gasser næsten tømte. Denne episode inspirerede Henning Ruben til  konstruktionen af en selvekspanderende ventilationspose således at effektiv ventilation ville kunne opretholdes også selv om der ikke var adgang til iltbomber.
 
Første forsøg, til det der senere skulle blive en verdensomspændende succes under navne som Ruben Bag, Ambu Bag eller Rubenballon, bestod af fire, i enderne sammensmedede, bøjede cykeleger i en almindelig anæstesigummipose. Udretningen af de sammenpressede cykeleger, når den manuelle kompression ophørte, fik posen til atter at fyldes med luft. I samarbejde med ejeren af Testa-Laboratoriet, Holger Hesse, videreudvikledes ideen.
 
I 1957 kom så den første version på markedet. Den bestod af en gummipose polstret på indersiden med skumgummi, en ensretter skiveventil som tillod luftpassage ind i posen, samt ved den anden pol en studs hvortil Ruben’s ikke-genåndingsventil kunne tilsluttes Rubenballonen og ventilen blev hurtigt vidt udbredt og kopieret af firmaer over hele verden.
 
Bemærkelsesværdigt og velfortjent er Rubens navn forblevet synonymt med sådanne genoplivningsapparater uanset fabrikat. Blandt andet på grund af denne opfindelse er Henning Ruben (1914-2004), som den eneste dansker optaget i Roger Maltby’s bog om verdens 76 mest innovative anæstetister.
 
PS. Det bekymrede Ruben at mange anskaffede Rubenballonen uden at have den fornødne ekspertise. Sammen med Hesse konstruerede han derfor verdens første (?) fantomdukke med indbygget luftvejsmekanisme. En korrekt hoved- og kæbestilling var nødvendig for at få luft ned i fantomets ”lunger”. Første version blev markedsført i februar 1959 og en videreudvikling, som også kunne bruges til træning af den netop genopdagede eksterne hjertemassage, kom i 1960 Hermed var ideen om simulation som indlæringsmetode søsat.
 
Kilde:
Pernille Kyst, Preben G. Berthelsen