Vi tilbyder det lovpligtige kursus i arbejdsmiljø

(Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelsen)
Styrk samarbejdet om arbejdsmiljøindsatsen


Se vores kursusoversigt - åbne kurser her: 

Målet med arbejdsmiljøuddannelsen er at ruste dig til dét, der er din opgave som medlem af arbejdsmiljøgruppen; nemlig at styrke samarbejdet om arbejdsmiljøindsatsen på din arbejdsplads.
 
Vi tager i hele uddannelsesforløbet udgangspunkt i arbejdsmiljøproblematikker, som er relevante for dig og de øvrige deltagere, og kæder uddannelsens indhold sammen med en praktiske hverdag på din arbejdsplads. 

Vores undervisere er Mette Frandsen, Mikkel Bechmann, Nils Lyng, Henning Dons & Jeanette Larsen, som alle er certificerede og godkendte undervisere på den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.
 
ABROS Group/ i samarbejde med APROPOS kommunikation ApS er certificeret og godkendt som kursusudbyder af Arbejdstilsynet. Kontakt os her
 
Arbejdsmiljøuddannelsen består af en uddannelse på 22 timer, som normalt afvikles over 3 dage. (2 + 1 dage). Tilmelding og bekræftigelse
 
Uddannelsen henvender sig til
Nyvalgte medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen, som ifølge arbejdsmiljøloven skal gennemføre uddannelsen. Det gælder også medlemmer, som har den gamle paragraf 9-uddannelse fra før april 1991.
 
Uddannelsen tilbyder dig
  • Viden om arbejdsmiljølovens krav og muligheder og dermed et billede af arbejdsmiljøgruppens opgaver, rettigheder, pligter og ansvar - og af andre ansattes pligter og ansvar.
  • Træning i at arbejde med metoder til at effektivisere og systematisere arbejdsmiljøarbejdet, herunder arbejdspladsvurderinger (APV)
  • Indsigt i, hvad der skal til for, at man føler sig rustet til samarbejdet i arbejdsmiljøgruppen - og hvordan dette arbejde i fremtiden kan blive mere synligt på arbejdspladsen.
  • Forståelse for, hvordan man kan udvikle det psykiske arbejdsmiljø - belyst ud fra konkrete problemstillinger.
  • Viden om, hvordan arbejdsmiljøorganisationen konkret kan være med til at forebygge arbejdsulykker - og hvordan du udfylder arbejdsskade-anmeldelser korrekt, hvis ulykken skulle ske.
  • Kendskab til dine samarbejdspartnere internt og eksternt, f.eks. Arbejdstilsynet og arbejdsmiljørådgivere.
  • Introduktion til det materiale, du løbende kan opsøge, bl.a. på internettet, til brug for den forebyggende arbejdsmiljøindsats.
  • Indsigt i visioner og mål for den overordnede arbejdsmiljøindsats og redskaber til at afklare visioner og mål for indsatsen på din egen arbejdsplads.
Uddannelsen består af to moduler på i alt 3 dage. I perioden mellem de to moduler, skal du og din modsatte parti arbejdsmiljøgruppen i fællesskab arbejde med en aktuel og konkret problemstilling fra arbejdspladsen.
 
Erfaringerne fra arbejdet med den praktiske opgave vil indgå som et vigtigt element på uddannelsens andet modul. Uddannelsen baserer sig på gruppearbejde, drøftelser og en høj grad af deltageraktivitet.