Fremkaldelse af Aandedrættet 1887

 Førstehjælp fra gamle dage - her er vi tilbage i slutningen af 1800 tallet - god fornøjelse.
 
Læg den Skindøde ned paa Gulvet eller paa jorden med Ansiget nedad og en af hans arme under panden, for at alt flydende kan komme ud gennem Munden, Tungen falde frem og derved Tilgaangen til luftrøret aabnes. Mundhuldene renses og aftørres.
 
Kommer der herefter tilfredsstillende Aandedræt i Gang, brug da den behandligsmaadde som bedebfir er beskrevet for at fremkalde Varme.

Viser der sig derimod kun svagt eller intet Aandedræt, eller det atter standser, forsøg da at efterligne det naturlige Aandedræt på følgende maade:
  1. Vend den Skindøde om paa Ryggen, saa at han ligger lidt lavere med Benene, (læg en liden fast Pude eller et sammenlagt Klædningsstykke under Hoved og Skulder).
  2. Træk Tungen frem i Munden og lad den holdes udenfor Læberne, hviken gjøres ved at fatte den med Pege- og Tommelfinger, idet man lægger en tør Klud eller Snippen af et Lommetørklæde mellem Fingrene og Tungespidsen. Stil dig saa ved hans Hoved, tag fat omkring armene lige overfor Albuerne og løft Armene langsomt men helt op over Hovedet, træk lidt til og hold dem i denne stilling i et Par Sekunder (herved ddrages Luften ind i lungerne).
  3. Før derefter Armene ned igjen og tryk dem i nogle Sekunder jævnt men fast ind mod Siderne af Brystet (herved trykkes Luften igjen ud af Lungerne).
  4. Dette kunstige Aandedræt udføres lettere af to Personer, der hver tager en af de Skindødes Arme og udfører de ovenfor beskrevne Bevægelser i samme Takt på en Gang.
  5. Gentag disse bevægelser vexelvis, forsigtige og vedholdende omtrent 15 gange i minuttet, indtil det bemærkes, at Patienten begynder at aande af egen Drift.
  6. Ophør da med disse Bevægelser og begynd at fremkalde Varme og Blodomløb
  7. Gnid Lemmerne nedenfra opad med Hænderne alene eller med Lommetørklæder, Uldtøj o. l. (herved tvinges Blodet igjennem Aarene til Hjertet)
  8. Læg ham i en seng, ifør ham tørre kKlæder og dæk ham til med Uldtæpper eller lignende; vedbliv Gnidningen under tæppet; læg Flasker med varmt Vand langs Kroppens Sider, imellem Laarene og under Fodsaalerne.
  9. Fortsæt med disse Behandlingsmaader, indtil Aandedræt og Legemsvarme vender tilgave, iafald i flere Timer, hvis ikke tilkommen Læge finder, at Døden er indtraadt.