Førstehjælpens historie 1872

The St. John Ambulance
 

Ideen om at lade lægmænd hjælpe andre i kritiske situationer er på ingen måde ny. Læs her om førstehjkælp i gamle dage.
 
Allerede tilbage under korstogene i tusindtallet blev religiøse riddere trænet i at udøve lægehjælp i felten. Sidenhen - i kølvandet på krigene i 1800 + 1900 opstod konceptet om, at civile kunne yde præ-hospital behandling.
 
I 1872 begyndte lægen Peter Sheperd at undervise civile englændere i præ-hospital behandling, og desuden designede har en bærestol til sårede, der blev kendt som "The St. John Ambulance". Navnet blev valgt efter ridderordenen "st. John" af år 1099, hvis medlemmer var religiøse riddere, som var trænet i at udøve lægehjælp i felten bl.a. i forbindelse med korstogene.
 
Sammenslutningen var "The St. John Ambulance Association" fokuserede på at uddanne almindelige mennesker som ambulancepersonale og stod i 1878 også bag navnet "First Aid".
 
Førstehjælpskurserne som vi kender dem i dag, blev for alvor forankret folkeligt fra begyndelsen af 1970erne, da almindelige borgere begyndte at få kurser i førstehjælp og mund til næse.
 Relaterede sider: