Nyt apparat til kunstigt åndedræt

 
”Af kunstige åndedrætsmetoder er langt  de mest effektive de, der benytter sig af en sammenklemning af en gummipose... Dette  apparatur kræver imidlertid tilførsel af luft  fra cylinder eller kompressionsanlæg, og har  derfor kun praktisk betydning på hospitaler”.
 

Således skrev Henning Ruben i indledningen til sin artikel om et Nyt Apparat til Kunstigt Åndedræt – siden benævnt

Rubenballonen - i Ugeskrift for Læger for 50 år siden (1957;119:14-16).
 

En strejke blandt chauffører, der bragte benzin ud til landets tankstationer, havde 1954 medført benzinmangel. Hospitalernes forsyning med iltbomber, som foregik medlastbiler, blev også ramt. Da konflikten var

overstået var hospitalernes lagre af komprimerede gasser næsten tømte. Denne episode inspirerede Henning Ruben til

konstruktionen af en selvekspanderende  ventilationspose således at effektiv ventilation ville kunne opretholdes også selv om der ikke var adgang til iltbomber.
 

Første forsøg, til det der senere skulle blive en verdensomspændende succes under navne som Ruben Bag, Ambu Bag eller Rubenballon, bestod af fire, i enderne sammensmedede, bøjede cykeleger i en almindelig anæstesigummipose. Udretningen af de sammenpressede cykeleger, når den manuelle kompression ophørte, fik posen til atter at fyldes med luft. I samarbejde med ejeren af Testa-Laboratoriet, Holger Hesse, videreudvikledes ideen. I 1957 kom så den første version på markedet. Den bestod af en gummipose polstret på indersiden med skumgummi, en ensretter skiveventil som tillod luftpassage ind i posen, samt ved den anden pol en studs hvortil Ruben’s ikke-genåndingsventil kunne til-

sluttes (Ruben H. A new nonrebreathing valve. Anesthesiology 1955;16:643 5). Rubenballonen og ventilen blev hur-

tigt vidt udbredt og kopieret af firmaer over hele verden. Bemærkelsesværdigt og velfortjent er Rubens navn forblevet

synonymt med sådanne genoplivningsapparater uanset fabrikat. Blandt andet på grund af denne opfindelse er Henning Ruben (1914-2004), som den eneste dansker optaget i Roger Maltby’s bog om verdens 76 mest innovative anæstetister (Notable Names in Anaesthesia. Royal Soc Med Press 2002:184-6).

 
PS. Det bekymrede Ruben at mange anskaffede Rubenballonen uden at have den fornødne ekspertise. Sammen med Hesse konstruerede han derfor verdens første (?) fantomdukke med indbygget luftvejsmekanisme. En korrekt hoved- og kæbestilling var nødvendig for at få luft ned i fantomets ”lunger”. Første version blev markedsført i februar 1959 og en videreudvikling, som også kunne bruges til træning af den netop genopdagede eksterne hjertemassage, kom i 1960 (Ruben H. Hesse H. Brit Med J 1961;ii:44-5). Hermed var ideen om simu-lation som indlæringsmetode søsat.
 
Kilde:
Pernille Kyst, Preben G. Berthelsen
 

Relaterede sider

 Relaterede sider: