Elever og bilister skal redde hjertestop-ofre og trafikskader


Alt for mange danskere dør af et hjertestop, fordi mange danskere viger tilbage fra at yde blot den mest basale genoplivning. Nu ser det ud til, at førstehjælp kommer på dagsordenen både i skoler og på køreskoler. Skoleelever og unge, der er ved at tage kørekort, skal undervises i førstehjælp for at sikre, at langt flere danskere bliver parate til at gribe ind og hjælpe, hvis de overværer et tilfælde af hjertestop eller trafikulykke.Det tegner til at blive løsningen på et årelangt problem med, at alt for mange danskere dør af hjertestop, fordi pårørende eller forbipasserende føler sig for dårligt klædt på til at hjælpe. En undersøgelse har netop vist, at kun fem pct. af de danske hjertestop-ofre overlever, og at det bl.a. skyldes, at der i relativt få tilfælde er ydet blot den mest basale genoplivning, før ambulancen når frem.
Således bliver der i Danmark kun ydet hjertemassage eller kunstigt åndedræt i ca. hvert fjerde tilfælde af hjertestop uden for hospitalet mod op imod det dobbelte i f.eks. Norge og Sverige.
 

 
»Det er simpelthen for lidt. Jeg synes, at vi skylder hinanden, at flere får lært disse helt basale teknikker. Og der er ingen tvivl om, at langt flere ville overleve et hjertestop, hvis der hurtigere blev ydet hjælp, siger overlæge Freddy Lippert, der er medforfatter til den nye rapport fra Dansk Hjertestopregister og præhospital leder i Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S).

Tilsvarende tal har også været lagt frem i tidligere undersøgelser, bl.a. i midten af 90erne. Men mens der har været almindelig enighed om, at vejen frem er, at flere kommer på et førstehjælps-kursus, har der været rygende uenighed om, hvor de skal foregå. Nogle har ment, at danskerne af egen drift skulle melde sig til kurser i deres fritid, aMen nu ser det ud til, at danskerne først og fremmest kommer til at stifte bekendtskab med førstehjælp, mens de går i skole - og sandsynligvis også senere igen, når de er ved at tage kørekort.

Undervisningsministeriet har udarbejdet en vejledning, der skal føre til, at førstehjælp introduceres i skolerne. Og samtidig presses der på for, at kendskabet senere skal genopfriskes på et kursus på køreskolen. Andre bud har gået på, at det skulle foregå ude på virksomhederne.

Få timer nok

»Det er ganske få ting, der skal til for at hjælpe et andet menneske. Det kan læres på få timer og kan passende foregå på en køreskole,« siger formanden for Folketingets sundhedsudvalg Birthe Skaarup (DF), som vil fremsætte forslaget i det nye Folketing, hvor det ventes at få støtte af Socialdemokraterne og de Radikale. Hjerteforeningen vil også lave en kampagne for at få førstehjælp ind på køreskolerne: »Det ville være særdeles gavnligt - og også en billig måde at gøre det på,« siger forskningschef Jørgen Videbæk.