Kursus i Psykisk Førstehjælp på arbejdspladsen

Flere virksomheder har idag fået øjene op for et kursus i "Psykisk førstehjælp på jobbet"  

Kriser kan opstå af forskellige former for hændelser – alt lige fra en personer, som er truende, aggressive eller voldelig, oplevelse af arbejdsulykker og til de livskriser, som kan opstå, hvis der fx sker noget med ens pårørende, eller man mister højdemeter i livet af andre grunde.

Deltag på  et kursus i "Psykisk Førstehjælp på arbejdspladsen" og få værktøjer til at håndtere når kollegaer, pludselig bliver rammes af en psykisk krise, ved I så, hvordan I skal håndtere det? 

Kurset i "Psykisk førstehjælp på jobbet", giver dig viden og mod til at handle. 
 
Indhold på et kursus i "Psykisk førstehjælp på jobbet" og indeholder følgende uddannelsesemner:
Efter Kurset i "Psykisk førstehjælp på jobbet" vil du være i stand til at:
 • Vurdere hvornår der er tale om en krise og eller traumatisk hændelse
 • Genkende de typiske krisereaktioner?
 • Kendskab til myndighedernes krav til at virksomheden skal handle
 • Gennemføre en hændelsesanalyse
 • Igangsætte krisehjælp
 • Gennemføre en samtale i en krisesituation
 • Vurdere hvornår der er behov for professionel hjælp (Extern) 
 • Gennemgår arbejdspladsens rolle og ansvar i forbindelse med krisehjælp
 • Gennemgå Arbejdsmiljøorganisationens roller og ansvar ifm. krisehjælp
Varighed og indhold:
Uddannelsen  afholdes over en dag  
 • Kursets undervisning varierer mellem teori og aktiv deltagelse .
 • Styrker deltagernes sikkerhed til at hjælpe kolleger el andre i krise i stedet for en distance, fordi viden og handlingsmuligheder er for ringe
 • Øget handlekraft ved traumatiske kriser
Deltagerantal max. 16 personer
 
Er du klædt på til at gøre en forskel
Har du nogensinde været nervøs for pludselig at stå med en person med en krise og være den eneste der kan hjælpe.

 
Vores undervisere

Vores undervisere har gennemgået et særligt udviklet uddannelsesprogram, hvor de underviser efter nyeste pædagogiske principper - og de bliver løbende opdateret med den nyeste viden på området. De har alle erfaring med krisehåndtering igennem deres tidligere jobfunktioner. 

Hvem kan deltage på et kursus i "Psykisk førstehjælp"
Undervisningen er relevant for virksomhedens ledelse, samarbejdsudvalg og medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen, HR og andre med interesse i at kunne gøre en forskel. 

Efter 8 timer vil du være klædt på til at gøre en forskel.