Førstehjælpen ændres

Det kan redde menneskeliv at droppe mund-til-mund fra den livreddende førstehjælp ved hjertestop.


 
4000 gange om året falder danskere om med hjertestop uden for hospitalet ifølge Hjertestopdatabasen. Hurtig livreddende førstehjælp er afgørende for deres overlevelseschancer, og en større kampagne er i gang for at lære os alle at udføre "hjerte-lunge-redning", hvor hjertemassage afveksler med kunstigt åndedræt.

Chancerne kan dog forbedres yderligere, hvis førstehjælperen nøjes med at trykke på brystkassen og springer indpustningen af luft over - modsat de retningslinier der i dag findes på området.
 
Det er verdens førende hjerterednings-ekspert, der siger at overlevelseschancerne er tre gange større for hjertestops-patienter, der modtager målrettet hjertemassage og ikke får kunstigt åndedræt.
 

"Ved hjertestop uden for hospital er det hjernen og hjertet, der skal have hjælp, ikke lungerne. Når man holder pause med at trykke brystet sammen for at give mund-til-mund, holder blodet op med at flyde og organerne sulter bogstavelig talt," siger Gordon A. Ewy, direktør for Sarver Heart Center ved University og Arizona.


I Danmark blev anbefalingerne ændret sidste år, så man nu skal give færre pust og flere tryk på brystkassen (før var det 15 tryk - nu er det 30), og man anbefaler at starte den livreddende førstehjælp med hjertemassage, hvor man før anbefalede at starte med mund-til-mund.
 
"Vi er blevet mere opmærksomme på, at ikke hjælper at puste luft ind, hvis blodet ikke kommer rundt i kroppen," siger Mogens Lytken Larsen, lægefaglig chef for Hjerteforeningen.
 
Hjerteforeningen er med i Dansk Råd for Genoplivning, som udstikker de officielle retningslinier for førstehjælp i Danmark. Både den førstehjælp som vi alle kan (bør) lære på et kursus, og den mere avancerede som sundhedsfagligt personale udfører i ambulancer, på skadestuer osv.
 

Den amerikanske førstehjælpsekspert, Gordon A. Ewy mener, at det er nødvendigt at lære lægmands-førstehjælperne at skelne mellem åndedrætsproblemer og hjertestop som årsag til bevidstløshed. Ved hjertestop skal al indsats gå ud på at få pumpet blod til hjernen, så her skal blot gives kraftige tryk på brystkassen, 100 gange i minuttet non-stop, til hjælpen når frem, siger Ewy.
 

"Det er rigtigt, at vi er blevet meget hjertefokuserede i førstehjælpen i dag, hvor det i gamle dage mere handlede om drukneulykker, som mange måske kan huske," siger Mogens Lytken Larsen.
 

De danske retningslinier følger de fælleseuropæiske regler, som kommer fra ERC, European Resuscitation Council. Et nyt udspil ventes allerede i 2008.
 

"Hvis Ewys fund kan bekræftes af andre, så vil det klart blive taget med i overvejelserne," siger Mogens Lytken Larsen.

Man advarer ikke længere ved førstehjælpskurserne mod at bruge hjertemassage, sådan som mange af os nok husker fra livredderprøver og andre ældre førstehjælpskurser.
 

"Det er vigtigt bare at gå i gang og ikke vente for længe. Derfor handler det for os også om at få et ukompliceret budskab ud. Især er det vigtigt at få fjernet folks barriere mod at gå i gang med at hjælpe," siger Lytken Larsen.
 

En yderligere fordel ved at lægge mindre vægt på kunstigt åndedræt kunne derfor være, at det er langt lettere at finde frivillige til at yde hjertemassage end mund-til-mund, når medpassageren i S-toget eller den hjemløse på gaden pludselig falder om.
 

Langt de bedste chancer har hjertestoppatienten dog stadig, hvis han falder om i nærheden af en elektrisk defibrillator, som bliver hængt op flere og flere steder. De er beregnet til at kunne bruges af enhver borger og giver selv instruktioner både i hjertemassage og brug af "støderen" i apparatet.