Om vandskræk eller hundegalskab 1887

Førstehjælp fra gamle dage - her er vi tilbage i slutningen af 1800 tallet - god fornøjelse.
 
I førstehjælpsbogen fra 1887 omtales forgiftede sår.

Her står følgende:
Hvis nogen er blevet bidt af en gal, eller mistænkeligt udseende Hund (eller andet vandskræksygt Dyr), bør Saaret afvadskes godt med s t æ r k t Varbolvand (10pCt.) og derefter behandles som ved almindelige Saar er beskrevet, indtil Lægen tager videre Forholdsregler.

Den gale Hund maa snarest muligt fanges og indespærres paa et sikkert Sted, hvor den fodres, indtil det med Sikkerhed er afgjort, om den lider af Vandskræk eller ikke.
Hvis Katte, Grise, Hunde, Kjør, Herst ere blevne bidt af den gale Hund, maa ogsaa disse Dyr afsondres og holdes indespærrede.
 
Bidsaarene behandles paa samme Maade som beskrevet for Menneskers Vedkommende.
 
I løbet af 2 - 3 Uger vil det i Reglen vise sig, om de bidte Dyr ere blevet smittede og angrebne af Vandskræk, da da maa de aflives, idet deres ere lige saa falige som den Gale Hunds, der har bidt dem.