Regler for Gjenoplivning af Skindøde Druknede 1887

 
Førstehjælp fra gamle dage - her er vi tilbage i slutningen af 1800 tallet - god fornøjelse.
 
(Meddelte af det medicinske Fakultet i Kristiania).
 
§ 1
Sned efter Lægehjælp, uldne Tæpper og tørre Klæder, men begynd strax med at behandle Patienten paa Stedet i frisk Luft.
Læg ham paa Maven (løft ham ikke op efter Benene) aftag al trang beklædning Hals, Bryst og Underliv. Søg derpaa hurtigst muligt:
  1. at sætte Aandedrættet i Gang, og
  2. dernæst, efter at dette er opnaaet, at frembringe Vamre i Legemet og lette Blodets Omløb.
Arbeidet med at faa Aandedrættet i Gang maa paabegyndes strax og med al Kraft. Det maa fortsættes i flere Timer, eller indtil en Læge har erklæret, at Livet er udslukket.
 
Man maa ikke opholde sig med at fremkalde Varme og Blodomløb, før det naturlige Aandedræt er kommet i Gang: dog maa de vaade Klæder aftages strax, Huden aftørres og Legemets nedre Halvdel bedækkes med et Uldtæppe ekker tørre Klæder.