Herholdt og Rafns metode, 1796

 
I 1796 udgav de to danske forskere Johan Daniel Herholdt og Carl Gottlob Rafn hvilke redningsforanstaltninger mankan iværksætte overfor druknede personer, om hvilken metode hvor de kunne bringes til live igen. I deres bog argumenterer de blandt andet for mund til mund metode.
 
Du vil her opleve, at den modernede anæsthesiologi's hovedprincipper har rod langt tilbage i tiden.
 

Herholt og Rafn understregede betydningen af at opretholde respirationen (vejrtrækningen):
"det standsede Aandedræt bør frem for alt sættes i Gang"

... Mund til mund metoden bliver indgående drøftet i afsnittet med titlen " Luft indblæsning i Lungerne".
 
  • luftvejsobstruktion er et klassisk problem og Herholdt og Rafns drøfter problemerne forårsaget af vand, fremmedlegemer, tungens tilbagefald og larynxspasme. De omtaler sågar intubation og tracheostomi. De anfører blandt andet følgende:
  • om intubation følgende ".. man fører et krumt Rør, af lighed med en mands ... ind i Luftrøret...". Metoden beskrives detaljeret ogHerholt og Rafn hævder at "...Denne operation er ikke vanskelig at forette"
  • om tracheostomi "...Denne Operation bestaar deri, at man skjærer en Aabning foran paa Halsen i Luftrøret hvorigennem Luft kan indblæses i Lungerne. Det bør kun af Lægen og findes beskrevet i alle chiroriske haandbøger..."

 

· ..."Til Almuens beroligelse tilføjes at den (Tracheostomien) er langt mindre farlig end man førhen har meent...".

Herholdt og Rafn beskriver senere Gorcy's og John Hunter's ventilationsapparat. Dette mekaniske apparat består af to blæsebælge og beskrivelsen giver indtryk at af dette var en positiv-negativ-tryk respirator. Forfatterne understreger flere gange oxygenets betydning for genoplivning.
 

De anfører bl.a.

· "..Ublandet livsluft gør fortrinnelig nytte som oplivningsmiddel for Druknede. Det er jo en upaaviselig Sandhed, at Athosphærens Kraft til at vedligeholde Aandedrættet, alene beror paa dens Hehalt af denne Luftart. Leder da ikke lige frem til den Følge, at Livsluften maa besidde Atmosphærens oplivende Egenskab i en endnu højere Grad?..".

 

Senere beskriver Johan Herholdt og Carl Rafn en modifikation af de omtalte ventilationsapparat for at dette også skal kunne anvendes til kunstig respiration med ren oxygen eller luft efter ønske.
 
Johan Daniel Herholdt og Carl Gottlob Rafn diskuterede ligeledes problemet med carbondioxid, CO2 (tidligere kaldet kuldioxid eller kultveilte) i forhold til kunstig respiration.