Førstehjælp kan IKKE læres på 24 minutter!


I sidste uge kunne man læse, at Rigshospitalet har undersøgt, hvor lang tid det tager for folk at lære førstehjælp. Undersøgelsen viste, at det ikke gør nogen forskel, om man tager et 6 timers livreddende førstehjælpskursus eller ser en instruktionsdvd, der varer 24 minutter.
 
Dansk Førstehjælpsråd (DFR) vil gerne præcisere undersøgelsens udgangspunkt, som efter rådets vurdering er misvisende. Undersøgelsen bruger terminologien førstehjælp om begge læringsmetoder, men dette er ikke korrekt. I selvtræningsprogrammet lærer man således kun at give kunstigt åndedræt og hjertemassage, som er en forudsætning for at kunne genoplive en person. Et 6 timers førstehjælpskursus i Danmark indeholder i gennemsnit ca. 2 timers læring i kunstigt åndedræt og hjertemassage, mens de resterende 4 timer omhandler andre førstehjælpsfaglige emner som eksempelvis store blødninger, forbrændinger, shock og brud.

Ud fra Rigshospitalets undersøgelse får man således den opfattelse, at 6 timers kurset kun indeholder samme læringsområde som instruktions-dvd’en: Genoplivning!

Og dette er ikke korrekt. Genoplivning er kun en del af 6 timers kurset, hvor man også lærer om andre førstehjælpsfaglige områder. I ulykkessituationer er der dermed stor forskel på, hvilken hjælp man kan yde. Med instruktionsdvd’en kan man kun yde hjælp, hvor en person ikke trækker vejret eller har fået hjertestop. Med 6 timers kurset kan man også yde hjælp til personer i andre ulykkessituationer, hvor de er ved bevidsthed, men befinder sig i situationer, som kan være lige så livstruende.
 
Instruktions-dvd’en henvender sig dermed kun til de 3.500 personer, der årligt får hjertestop uden for hospitalerne, hvor førstehjælpskurserne udover dette også henvender sig til de mange alvorlige ulykker, som sker i hjemmet, på arbejdspladsen og ikke mindst i trafikken.
 
Der er altså med andre ord meget god grund til at deltage i et førstehjælpskursus.

DFR vil gerne pointere, at når man tager et 6 timers kursus, hvor godkendte instruktører kvalitetssikrer proceduren omkring genoplivning, så medfører det, at tid og kvalitet i hjælpen til den tilskadekomne optimeres, så vedkommendes mulighed for overlevelse forbedres. Formålet er at klæde folk på, så de handler både, når det drejer sig om at redde liv, og når der er tale om andre livstruende situationer.
 

 


Relaterede sider: