Vi tilbyder kursus i brandslukning og førstehjælp

Vi tilbyder kursus i førstehjælp, elementær brandslukning og psykisk førstehjælp

 

Tiden er knap ved et hjertestop. Med en lille indsats kan du redde en andens liv – det skylder du de nærmeste. På APROPOS kommunikations førstehjælpskurser vil du lære at yde førstehjælp og håndtere situationen, så hurtig hjælp sættes ind.

Vi tilbyder ligeledes også kursus i elementær brandslukning

Vi laver en sikker og miljørigtig brandtræning sammen med jer. Der er ikke længere behov for at brænde træ, kulbrinter eller andet brændstof på brandkurserne. 
 

I dag er der krav fra miljømyndigheder om at nedsætte forureningen. I dag ved vi, at partiklerne i brandrøgen skaber en ufuldstændig forbrænding, og vi ved, at brænderøgen indeholder mange farlige stoffer, som vi skal undgå.


Ifølge Danmarks Miljøundersøgelser indeholder brandrøg blandt andet tjærestoffer og dioxin, som er kræftfremkaldende.

  • Vi benytter udelukkende økonomiske og miljørigtige midler, som er skånsomme ved naturen.
  • Vi skaber en gasbrand på et vandunderlag som gengiver nøjagtigt forholdene som under en rigtig brand.
  • Der er en høj grad af sikkerhed i forbindelse med brandkurset og branden er under komplet kontrol