Trinvis førstehjælp til børn under otte år


Overordnet set skyldes hjertestop hos børn iltmangel og deraf manglende tilførsel af ilt til livsvigtige organer som hjerne og hjerte. Hos voksne derimod er det i mere end halvdelen af tilfældene hjerteflimmer, der er skyld i et hjertestop. De fleste tilfælde af hjertestop rammer børn som ellers er raske.
 
Langt de fleste årsager til hjertestop kan forebygges. Der har da også været et kraftigt fald på op mod 85 procent i antallet af vuggedødsfald efter anbefalingerne om babyers sovestilling blev ændret til, at babyer altid skal sove på ryggen.
 
Hjertestop hos børn viser sig først som vejrtrækningsbesvær, der udvikler sig til vejrtræksstop. Til sidst holder hjertet op med at slå og blodet bliver derfor ikke pumpet rundt. Behandlingen går derfor primært ud på at genoprette ilttilførslen til barnet.

 
De følgende retningslinjer gælder for børn under otte år.
Børn over otte år kan behandles efter de samme retningslinjer som voksne.
 
3 ting er vigtige
  • At barnet får en hurtig og effektiv basal genoplivning, også kaldet HLR, (Hjerte Lunge Redning)
    De fleste hjertestop hos børn er udløst af iltmangel og derfor er der brug for omgående ilttilførsel.
  • At der bliver tilkaldt hjælp
  • At der gives efterfølgende avanceret genoplivning (hjertemassage og kunstigt åndedræt)
Alle tre dele er essentielle for øget overlevelse og mindsket hjerneskade. Som tommelfingerregel gælder, at for hvert minut der går uden, der gives HLR, forringes overlevelseschancen med 10%.
 
Er man mere end én person tilstede, løber den ene straks efter hjælp (ringer 112), mens den anden påbegynder HLR.
  • Er man alene påbegyndes HLR i ét minut før personen eventuelt forlader barnet og tilkalder hjælp.