Sommerulykker

I sommermånederne mangedobles antallet af ulykker hvor børn kommer til skade.
 
Trampolin
  • Trampolinernes indtog i Danmark har fået antallet af faldulykker til at eksplodere.
  • I 2012 kom næsten 7.000 personer, fortrinsvis børn, på skadestuen efter ulykker på trampoliner. Udover brækkede knogler og hjernerystelser er også flænger og forstuvninger hyppige konsekvenser af trampolinulykker.
  • Stol ikke blindt på sikkerhedsnettet. Et net om trampolinen beskytter gangske vist imod, at børnene falder ned fra trampolinen, men det beskytter ikke imod alle de andre skader, man kan få på trampolinen.
  • Pas på, at nettet ikke giver falsk tryghed og vær opmærksom på, at trampolinen er et farligt redskab.
  • Odense Universitetshospital har opgjort antallet af trampolinskader hvert år siden 2005.  
Badning:
Store badedyr passer dårligt sammen med vind og strøm. Hver sommer rykker helikopetere ud til ca. 148 søredninger. I 2008 var 148 af de 308 søredningsaktioner således placeret i de tre sommermåneder juni, juli og august, medens der kun var 38 i de tre vintermåneder december, januar og februar. De fleste ulykker er badeulykker hvor folk driver til havs på luftmadrasser, badedyr eller i småbåde, samt overbord fald fra lystbåde hvor folk ofte sejler uden redningsvest.
Antallet af omkomne til havs ryger også til vejrs i sommermånederne. I 2008 omkom således 14 i sommermånederne mod 2 i de tre vintermåneder.

TrygFondens seneste nationale druknestatistik viser, at 48 personer omkom i forbindelse med en drukneulykke i Danmark i 2010, mens det gennemsnitlige antal personer, som mistede livet i en drukneulykke i perioden 2001-2009, var 69. Det svarer til et fald på 30 procent.
 
Legepladsen:
Udendørs klatrestativer, rutsjebaner og gynger er sjovest om sommeren. Hvert år kommer 8.000 børn på skadestuen med skader fra institutioners legepladser.

Relaterede sider: