Folkeskolen er ikke et godt sted at få et hjertestop.

På syv ud af ti skoler bliver der ikke undervist i førstehjælp, selv om undervisningen i at redde liv har været et bindende krav i regeringens læseplaner siden 2005.

Det viser en ny undersøgelse, som Aarhus Universitetshospital har udarbejdet for Hjerteforeningen.


Hver femte rammes af hjertestop

Hjerteforeningens direktør, Susanne Volqvartz, er overrasket over resultatet:

»Folkeskolerne er det eneste sted, hvor vi kan sikre, at den brede befolkning får undervisning i førstehjælp. Vi ved, at kun hver femte dansker der bliver ramt af hjertestop får førstehjælp, inden ambulancen når frem. Det kan vi ændre ved, at vores børn får den undervisning, som de har krav på,« siger hun.


Frivillige planer

Alle danske børn skal flere gange i løbet af deres skolegang undervises i førstehjælp og basal genoplivning, såsom f. eks hjertemassage og kunstigt åndedræt. Det fremgår af undervisningsministeriets læseplaner, som blev vedtaget i 2005.

Læseplanerne er som udgangspunkt frivillige - det vil sige, at skolerne kan søge om at lave egne læseplaner. Det gør de færreste dog, og dermed er de bundet af og skal overholde Undevisningsministeriets læseplaner.

Men der er ikke afsat timer til undervisningen i førstehjælp, lige som der heller ikke er konkrete krav til undervisningens indhold.


Læsning og regning vigtigst

Formanden for landets skoleledere, Anders Balle, erkender, at førstehjælp er et forsømt område, som bør opprioriteres, men siger samtidigt:

»Det er umuligt at nå alt det, vi skal nå. Der er stor fokus på faglighed lige nu, og vi skal først og fremmest lære eleverne at læse og regne. Og så bliver andre ting desværre glemt og nedprioriteret. Førstehjælp er en del af færdselsundervisningen, og den er der ikke afsat timer til. En løsning kunne være at gøre førstehjælpen til et selvstændigt tema og afsætte tiden til det. Man kunne også lave en fast aftale med for eksempel Røde Kors, for lærerne er jo heller ikke uddannede til at undervise i det,« siger formanden.


Stor forskel på Norge og Danmark

Ifølge Jens Roland fra Dansk Førstehjælpsråd er det meget forskelligt, hvordan de enkelte skoler griber undervisningen an:

»Nogle hyrer en instruktør udefra, andre underviser selv, og nogle steder gør man desværre ingenting,« siger Jens Roland.

I Norge får skoleeleverne fast undervisning i førstehjælp på hvert eneste klassetrin. Og det kan i følge Hjerteforeningen aflæses i statistikkerne. I Norge får hver anden med et hjertestop førstehjælp af forbipasserende, og nogle steder overlever helt op til 23 procent af de mennesker, der får et hjertestop. I Danmark får blot hver femte hjælp og kun seks procent overlever.


Samfundsøkonomisk gevinst

Der findes i følge Dansk Førstehjælpsråd ikke et samlet tal over, hvor mange liv, der kunne reddes, hvis alle danskere kunne yde førstehjælp. Men at det er mange, er man ikke i tvivl om.

»Og herudover er der også de økonomiske gevinster, såsom kortere indlæggelsestid efter en ulykke og besparelser på skadestuerne,« siger Jens Roland.

Lidt under en million danskere kan give effektiv førstehjælp, hvilket vil sige, at man har taget et førstehjælpskursus inden for de seneste tre år. Det skønner Dansk Førstehjælpsråd, som er en paraplyorganisation for de fleste kursusudbydere i Danmark.


Holdningsændring er vigtig

I efteråret 2006 blev det lovpligtigt herhjemme at tage et syv-timers førstehjælpskursus, i forbindelse med kørekortundervisningen. Men det kan ikke erstatte undervisningen i folkeskolen, mener Jens Roland.

»For det første er det ikke alle, der tager kørekort. Men det allervigtigste er at få lagt en holdning ind tidligt, som siger, at det er vigtigt og rigtigt at kunne hjælpe andre,« siger Jens Roland.


Relaterede sider: