Sådan bliver du førstehjælpsinstruktør


Alle førstehjælpsinstruktører skal igennem den samme uddannelse, uanset om den enkelte i forvejen har en præhospitals- eller  sundhedsfaglige uddannelse som ambulancepersonale, læge, sygeplejerske eller lignende.

Du skal have gennemgået og bestået:
  • 12 timers førstehjælpskursus Førstehjælper med særligt ansvar
  • 120 timers Voksenpædagogisk Grunduddannelse eller en læreruddannelse
  • 10 dages internatkursus “Instruktør i førstehjælp”. (74 timer eksklusiv forberedelse). 

Uddannelsen afsluttes med en eksamen med tilstedeværelse af en censor fra Dansk Førstehjælpsråd. Efter bestået eksamen kan du optages på Dansk Førstehjælpsråds liste over godkendte instruktører i Danmark.
 

Har du lignende godkendte uddannelser kan der søges meritoverførsel. Eksempelvis kan en læreruddannelse eller et pædagogikum meritoverføres.

Efter Instruktøruddannelsen:
Skal du vedligeholde din instruktøruddannelse mindst hvert 3. år.

Muligheder for at blive instruktør:

1. mulighed

Du kan lave en aftale om at melde dig ind i en af følgende organisationer:
FSFI, ASF, Røde Kors, Hjemmeværnet, Beredskabs-Forbundet eller Redningsberedskabet og herigennem blive instruktør og undervise for den pågældende organisation.

2. mulighed

Du kan evt. aftale uddannelsesforløb og undervisningsmuligheder med en af FSFIs kursusudbyder.
 

3. mulighed
Du kan på eget initiativ tilmelde dig førstehjælpsinstruktøruddannelsen og melde dig ind i FSFI og undervise for dig selv og/eller andre.

 

Øvrige kurser er internatkurser der afholdes på Beredskabsstyrelsens Center for Lederuddannelse.