Nødtelefoner

 
Der findes ca. 1.100 nødtelefoner langs de danske motor- og motortrafikveje. Telefonerne er placeret parvis i hver side af motorvejen med en afstand på 2 km. Retningen til den nærmeste nødtelefon er angivet med en pil på kantpælene, der er placeret med 100 meters mellemrum.


Om nødtelefonerne

De er nemme at betjene, og der er altid strøm på. Der skabes umiddelbart kontakt med TrafikinformationsCentret ved betjening af telefonen. Derfra videregives beskeden øjeblikkeligt til Alarmcentralen.

Alarmcentralen har nemt ved at stedfæste opkald, idet de kan se, hvilken telefon der er opkald fra. Nødtelefonen skal bruges, hvis du løber tør for benzin, bilen bryder sammen eller ved trafikuheld. Hver dag foretages i gennemsnit ca.15 opkald i Danmark fra nødtelefoner. Et ud af ti opkald er nødopkald.
 

Nye nødtelefoner frasorterer vejstøj

Derfor sker der i disse år en udvikling af de godt 1.100 nødtelefoner langs de danske motorveje, hvor den velkendte telefon flere steder er erstattet af andre modeller. Den nyeste af slagsen er designet som en firkantet stolpe, der står i vejkanten. Det er dog ikke kun på udseendet, at den nye telefon adskiller sig fra den gamle, der er også sket en teknisk udvikling, blandt andet er der nu teleslynge til hørehæmmede.


For almindeligt hørende trafikanter er der også sket en forbedring:

”Tidligere var det svært at føre en samtale i en nødtelefon klods op og ned ad en trafikeret motorvej. Den nye type telefon kan ”lære”, hvordan baggrundsstøjen lyder og sorterer larmen fra, så tale går klart igennem,” siger Gorm Max Hansen, direktør i Bravida Danmark A/S, der står for salg og drift af nødtelefonerne.


Også rent driftsøkonomisk er den nye telefonstolpe en forbedring. Den kan nemlig køre på batteri og gå på mobilnettet, og kan derfor sættes op og flyttes rundt, uden at der skal graves kabler ned. Dette udnytter Vejdirektoratet blandt andet ved ombygningen af Motorring 3 ved København, hvor nødtelefonerne skifter plads flere gange i løbet at byggeprocessen.


For alle nødtelefoner gælder det, at døve, som ellers ikke kan bruge telefonen, kan finde et SMS-nummer på nødtelefonen. De kan sende en SMS-besked fra deres egen mobiltelefon og blive lokaliseret af TIC.
 

De nyeste 100 nødtelefoner fra Bravida, der kan frasortere støj, står på strækningen:

  • Århus-Herning
  • Ringsted-Sorø
  • Motorring 3 omkring København

- og der er andre på vej
Relaterede sider: