Førstehjælpskursus hvor du gør en forskel

Vil du være i stand til at hjælpe?
 
Vi tilbyder førstehjælpskurser !  
 
I Danmark kommer et menneske til skade hvert andet minut. Op mod halvdelen meget alvorligt. Du vil blive vidne til mindst én alvorlig ulykke i dit liv. Med et førstehjælpskursus vil du være mere klar på, hvad du skal gøre i en given situation i tilfælde af trafikuheld, en person som er bevidstløs, eller ... ...


 

Hjerteforeningen skønner, at ca. 3.500 danskere hvert år får hjertestop udenfor sygehus. Halvdelen sker mens andre er til stede. Al genoplivning skal ske inden for få minutter, så derfor er hjertemassage og elektriske stød afgørende for personens chancer.

Fra udenlandske studier ved man, at hvis der hurtigt tilkaldes hjælp og ydes førstehjælp, stiger chancen for overlevelse. I Danmark får kun 20 % hjælp, mens tallet for andre lande er 27-67 %. Kun godt 100 mennesker overlever - altså ca. 2 %. Formentlig kan vi årligt redde omkring 500 mennesker med en forbedret indsats.

I Norge er førstehjælp obligatorisk i skolerne, og genoplivning bliver forsøgt i halvdelen af alle tilfælde. Overlevelsen er i Norge 19 % mod de 5 % i Danmark

I trafikken kommer 50.000 personer årligt til skade i Danmark. Over 500 personer mister livet, og mange tusinde får varige men. Her kan du se en top 5-liste over skadestuebesøg, indlæggelser og dødsulykker. 

Antallet af overlevende bør dog være væsentligt højere - og formentlig kan vi årligt redde omkring 500 mennesker med en forbedret indsats.

Erfaringer fra udlandet, bl.a. USA, viser, at overlevelse ved hjertestop kan forøges til godt 20 %, hvis alarmering, livreddende førstehjælp og professionel assistance fungerer optimalt.
 

Lær førstehjælp nu.

Tilmeld dig et af vores førstehjælpskurser kontakt os her


Relaterede sider: