Reddere har mistanke om manipulation

28. december 2009
Kilde. beredskabsinfo.dk

Redderne har tidligere kritiseret Region Hovedstaden for, at regionen vælger at benytte kørsel 1 (altså udrykning med horn og lygter) frem for kørsel 2 (hastende kørsel uden horn og lygter), når patienter, der i virkeligheden ikke har behov for kørsel 1, befinder sig i det fri, hvor der er vidner, der kan observere ambulancernes udrykningstid. Det er problematisk, fordi kørsel med udrykning er langt farligere for såvel reddere som medtrafikanter end kørsel uden udrykning.

Reddernes mistanke er, at regionen ved at opgradere disse kørsler fra kørsel 2 til kørsel 1 søger at undgå kritik af udrykningstiderne, ligesom man holder responstiderne nede ved at lade ambulancerne køre unødvendig udrykningskørsel.

I den seneste oversigt over indberetninger fra redderne er der tilsyneladende dokumentation for, at Region Hovedstaden faktisk holder responstiderne kunstigt nede ved at opgradere ture fra kørsel 2 til kørsel 1 og så samtidig lave en ny rapport, så alle tider nulstilles. I hvert fald påpeger en række reddere, at de har observeret, at de sendes af sted på en kørsel 2, men at den undervejs opgraderes til en kørsel 1 – og at turen så samtidig skifter rapportnummer. Flere reddere har overfor BeredskabsInfo påpeget, at det først er efter Region Hovedstadens overtagelse af vagtcentralen, at en opgradering af turen også medfører et nyt rapportnummer.

Reddernes mistanke er, at den oprindelige rapport annulleres og dermed ikke tæller med i statistikken, mens den nye rapport i stedet indgår i responstidsopgørelsen – og her bliver responstiden meget lavere, fordi tiden først tæller fra det tidspunkt, hvor turen blev ændret fra kørsel 2 til kørsel 1.Relaterede sider: