Mange børn druknet i haven – ingen i havet   

Flere småbørn druknet i pools og fiskedamme. Indhegning af havens vandhuller og opsyn med børnene kan forebygge mange ulykker.
 

Det er langt farligere for de mindste børn at være i haven, end hvis de var en tur ved stranden. De seneste tal fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at der i perioden 2001-2008 druknede 11 børn mellem 0-4 år i f.eks. haver og fiskedamme, mens ingen druknede i havet. 

- Noget af forklaringen er nok, at børn i den alder opholder sig mange flere timer i haven end ved havet. Desværre regner mange voksne ikke med, at haven kan være farligere end havet, forklarer kommunikationsmedarbejder Hanne Møller fra Ulykkesregistret under Statens Institut for Folkesundhed.


Fiskedamme og vandhuller kan være livsfarlige

Tallene fra registret er indsamlet på vegne af TrygFonden, som denne sommer sætter fokus på drukneulykker blandt børn.   

- I haven drukner de helt små børn i pools, fiskedamme eller små vandhuller. De farlige situationer kan opstå, når man er på besøg hos andre og glemmer at undersøge, om de evt. skulle have en dam med guldfisk, forklarer René Højer, som i 12 år har stået i spidsen for TrygFondens samlede indsats på området for sikkerhed på og ved vand.

Hver fjerde indlagte er under fem år

Fra 2001 til 2008 var der 122 børn under fem år blandt alle druknebehandlede på sygehuse. Det er en fjerdel af alle registrerede behandlinger.

Dybest set bør småbørnsforældre ikke have fiskedamme i deres have. I hvert fald bør man ikke have et vandmiljø, som ikke er indhegnet. Det gælder alt fra pools til vandhuller og badebassiner. Og det er uanset, om vi skaber vandhullet selv, eller om det er naturskabt, siger René Højer.

 
Du bør indhegne dit bassin

Uanset om dit bassin i haven er en swimmingpool, et soppebassin eller en fiskedam, bør du indhegne det. Er bassinet dybere end 30 cm eller mere end 2 meter bredt, bør adgangen begrænses, lyder anbefalingen fra TrygFonden Kystlivredning.

 
De små bassiner er mest populære

Der findes ikke præcise tal for salget af pools og bassiner i Danmark, men tendensen viser, at bassinerne er populære.

Hos Top-Toy, der er moderselskab for bl.a. BR, fortæller produktsikkerhedschef Jon Vastrup, at vi trods finanskrisen stadig køber store pools. Men det er de små, som sælger bedst. Der er godt salg i de mindre pools og soppebassiner. De er populære, fordi de er billige, og fordi det er let at finde plads til dem i sin have, forklarer Jon Vastrup. 

 
Blot få centimeter vand kan drukne et barn

Selv om dit havebassin ikke er det største eller dybeste, udgør det stadig en fare for små børn. Falder barnet uheldigt eller bliver klemt fast af noget tungt, skal der ikke mere end nogle få cm vand til, før det kan drukne.

Mange glemmer, at drukning kan ske på få sekunder, og at det kan ske nærmest lydløst. Derfor skal børn altid være under opsyn, når de bader. Husk også, at du ikke må efterlade legetøj i vandet, som børn kan være fristet til at række ud efter.

 
Overdækning beskytter ikke børn mod at drukne

Mange føler sig sikre ved at overdække deres bassin, når det ikke er i brug. Men det er ikke nødvendigvis en god idé.

Sådan en overdækning hjælper mod, at der ikke kommer blade i bassinet, men det er de færreste af dem, der kan bære et barn. Falder barnet ned i bassinets overdækning, kan dugen vikle sig rundt om barnet, forklarer René Højer.

 
Sådan skal du indhegne dit vandbassin

TrygFonden Kystlivredning har udgivet et sæt retningslinjer for, hvordan du skal indhegne og sikre dit vandbassin.

For vandbassiner i terrænniveau samt bassiner over terrænniveau med sider under 1,2 meter anbefales følgende:

  • Det fritstående hegn skal være mindst 1,2 meter højt. Hegnet skal være af et materiale eller konstrueret således, at det ikke er muligt at klatre over eller under hegnet. Åbninger eller huller i hegnet må ikke have en bredde på mere end 10 cm.
  • Indgangene skal være selvlukkende, så lågen altid lukker af sig selv. Lågen skal åbne udad, væk fra bassinet. Der må ikke være mulighed for at holde lågen permanent åben med dørstop, snore eller andet.
  • Det anbefales at alle indgange aflåses med en særlig låseanordning, som sidder i mindst 1,5 meters højde. Låsen må ikke kunne nås, hvis nogen forsøger at klatre op ad lågen.
  • For bassiner over terrænniveau og med sider højere end 1,2 meter anbefales desuden, at stiger og trin skal aflåses eller fjernes, når bassinet ikke er i brug eller er uden overvågning.
  • Siderne af bassinet skal være fri for beslag, udspring, og filterudstyr.

www.trygfonden.dk kan du bestille og få tilsendt materiale med gode råd og retningslinjer


Relaterede sider: