Leksikon om førstehjælp

 
Her kan du hurtigt danne dig et overblik over førstehjælp.
 
A B D E F G H I K M N O P R S T V

A


A B C
ABC-princippet er et akutmedicinsk pædagogisk princip, som sikrer ro og overblik, og som sikrer, at man gør det vigtigste først.
 
Det grundlæggende princip man anvender i al førstehjælp til syge/tilskadekomne er:

 • A – Airway (frie luftveje)
 • B – Breathing (vejrtrækning)
 • C – Circulation (kredsløbet og hjertet)


Aflåst sideleje
de nye guideline 2006
I stedet for mange ord vil jeg bede dig om at se med her. Du vil se en filmsekvens, som er produceret af Trygfonden.
 
Klik her og lær mere om
 1. Tjek for bevidsthed og åndedræt
 2. Alamering
 3. Hjerte - Lunge- Redning (hjertemassage)
 4. Aflåst sideleje
 
Filmsekvenserne varer ca.1 minutter pr sekvens (Ialt 4 minutter) Det kan ikke gøres mere enkelt. Det er en hurtig måde at få genopfrisket dine gamle færdigheder på.


Akut strubelågsbetændelse
Akut strubelågsbetændelse er en frygtet og farlig sygdom. Det drejer sig om en betændelsestilstand i strubelåget, som er det brusklåg, der sidder ved indgangen til luftrøret. Betændelsen skyldes oftest bakterier, og i ca. 90 pct. af tilfældene er det bakterien Hæmofilus Influenzae, der er årsagen.
Sygdommen starter som regel som en almindelig forkølelse med ondt i halsen, men kan udvikle sig hurtigt, og forløbet kan blive dramatisk og medføre kvælning, hvis barnet ikke kommer under behandling. Symptomerne skyldes, at slimhinden på strubelåget hæver på grund af betændelsen. Hævelsen og smerterne tiltager, efterhånden som betændelse trænger ind i vævet. Halssmerterne bliver meget kraftige og barnet får problemer med at synke sit eget spyt. Der er også feber og barnet er påvirket.

Heldigvis er sygdomme meget sjældent i Danmark, da alle børn tilbydes vaccination mod Hæmofilus Influenza i 3, 5 og 12 måneders alderen som led i den almindelige børnevaccination.Akutbil
En akutbil, hurtig responsenhed (forkortet HRE) eller paramedicinerenhed er en præhospital støtteenhed i form af et køretøj, der rykker ud og yder hjælp til alvorligt nødlidende personer.
 
Læs her mere om uddannelsen som paramediciner

Akutbilen minder på mange måder om en lægeambulance/akutlægebil, der dog bemandes af en læge og oftest med en assistent.


Akutlægebil
Akutlægebilen ledes af en anæstesiologisk overlæge, der varetager de ledelsesmæssige og administrative opgaver for den præhospitale lægelige indsats. Herunder samarbejdet med brandvæsen, alarmcentral, politi, hospitaler i regionen herunder skadestuer og akutte modtageafdelinger.

Akutlægebilen er geografisk placeret på Hovedbrandstationen H.C.Andersens Boulevard 23 Lægeambulancens sekretariat er placeret samme sted og er bemandet med 2 sekretærer.

Lægeambulancens funktion varetages af 2 udrykningskøretøjer (samt en i reserve) svarende til 1.45 udrykningsenheder per døgn. Den ene lægeambulance er i funktion 24 timer i døgnet, mens den anden er i funktion dagligt fra kl 8-22 fredag dog til 24. Lørdag kører der to lægeambulancer 08:45-24 . Der er i alt ca. 9.000 kørsler per år.

Akutlægebilen er bemandet med en speciallæge i anæstesiologi samt en specialuddannet lægeambulanceassistent, dvs. en erfaren og specialuddannet ambulancebehandler fra Københavns og Frederiksbergs Brandvæsner. Ambulancelægeassistenterne udvælges i en rotationsordning efter en særlig aftale med brandvæsnerne. Der er ved lægeambulancen ansat 20 speciallæger og 30 ambulancelægeassistenter.Allergi overfor bi-og hvepsestik
Hvis man hæver op i ansigtet og får besværet vejrtrækning, bør man omgående søge læge, det kan blive nødvendigt at tilkalde ambulancen. Har man kendt allergi over for bi-og hvepsestik, bør man straks tage antihistamin og være parat til at give sig selv en indsprøjtning.
Er man kendt allergisk over for bi- eller hvepsestik og er blevet stukket, skal man følge den behandling, som lægen har foreslået, hvis der kommer optræk til en allergisk reaktion (besvimelse, tillukning af luftveje).


Astma - symtomer

De vigtigste symptomer er åndenød, trykken i brystet samt pibende og hvæsende vejrtrækning. Mange har også hoste, som ofte er "tør", men hosten kan også være ledsaget af opspyt af slim fra lungerne. Hos mange forværres symptomerne om natten eller i de tidlige morgentimer.

 
Det karakteristiske ved´astma  er, at sygdommens sværhedsgrad er meget varierende. I perioder er mange med astma  symptomfrie, mens symptomerne i andre perioder kan være meget generende og forhindre daglige aktiviteter og forstyrre nattesøvnen. Mange oplever forværringer et par gange om året i forbindelse med luftvejsinfektioner eller under perioder med vejrskift og øget luftforurening.
 

Førstehjælp:

• Berolig personen
• Lad personen stå eller side efter eget ønske
• Hjælp evtuelt personen med at tage egen medicin
• Virker medicinen ikke indenfor 5 min, ring 1-1-2


Astma-anfald
Astma er en kronisk betændelsestilstand i lungerne (uden bakterier) med gentagne anfald af åndenød, hoste, trykken i brystet eller hvæsende/pibende vejrtrækning. Denne betændelsestilstand udløser en overaktivitet og krampe i luftvejenes ringformede muskler samt opsvulmning af luftvejenes slimhinde og øget udskillelse af lungesekreter (sejt slim). Alt dette bevirker, at de mindre luftveje (bronkierne) forsnævres, og hermed formindskes eller hindres luftens adgang til og fra lungerne.

Astma kan angribe alle aldersklasser, men 50 procent af tilfældene ses hos børn under 10 år og mest hos drenge i de unge år, mens det er pigerne lidt senere i puberteten. Når voksne får astma, sker det hyppigere hos kvinder end hos mænd.


B


Bi eller hvepsestik
Sidder brodden tilbage fjernes den f.eks. ved at skrabe den væk med en negl.2. Læg et stykke fugtigt sukker på stikket (husråd), eller et koldt omslag i ca. 10 min. Læg et stykke fugtigt sukker på stikket (husråd), eller et koldt omslag i ca. 10 min.  Smør lokalbedøvende creme på stikket.

Ved stik i mund eller i hals:
1. Giv noget koldt at drikke/sutte på.
2. Søg skadestue.

Enkelte personer får kraftig allergisk reaktion efter bi/hvepsestik

Symptomer:
Uro, rødplettet hud, hævet ansigt og hals, hiver efter vejret, hurtig puls.
 


Bid af dyr eller mennesker
Bidsår, inklusiv bid fra mennesker, er i Danmark årsag til cirka 1 % af henvendelser på skadestuer. Hyppigheden af bakterieinfektioner efter dyrebid angives meget forskelligt, fra cirka 2 % til cirka 60 %.

Ved infektioner i bidsår findes oftest en blanding af flere forskellige bakterier. Der er som regel tale om bakterier, der normalt forekommer på huden eller i mundhulen.

De hyppigste bakterier er forskellige arter af streptokokker og stafylokokker.


Bidsår
Hvis du bliver bidt af en hund eller et andet kæledyr, skal du altid søge læge eller skadestue, hvis der er kommet hul på huden.

Dæk såret til med en forbinding og tag vaccinationskort med til lægen.


Blodforgiftning
Blodforgiftning er et akut livstruende kredsløbskollaps, der er forårsaget af bakterier i blodbanen (bakteriæmi).

Det kan optræde i forbindelse med en infektion som f.eks. lungebetændelse, halsbetændelse eller meningitis, hvor en brist i slimhinderne kan forårsage at bakterier kan vandre over i blodbanen. Det kan også ske i forbindelse med kirurgiske indgreb. Ved blodforgifting ses bl.a. bevidsthedspåvirkning, lavt blodtryk, høj puls, kvalme og feber.
 
Sepsis eller septikæmi kaldes på dansk blodforgiftning
 
 


Brandmand
Det er ikke kun mennesker, der synes de danske strande er bedst i juli og august. Det er også der, der er flest brandmænd i Danmark.

Brandmænd eller brændegopler er ikke farlige, og du behøver ikke at søge lægehjælp. Skrab over området med en barberskraber eller en anden skarp genstand. På den måde fjerner du goplens nældeceller. Vask derefter med saltvand.


Buler i hovedet
Der må gerne lægges is på bulen - den vokser ikke indad


D


Dehydring
Faresignaler som du skal være opmærksom på hvis personen  klager over tørst, ondt i maven, hovedpine, kvalme, opkastfornemmelser, søsyge, eller kuldeskærhed i varmen– så skal du gøre noget med det samme.

Dehydrering er allerede sat ind og personen bør have væske. Al aktivitet bør standses og personen  skal drikke væske med både sukker og salt (ikke FOR sødt eller FOR salt).
Blandt symptomerne er bl.a. også tør mund, irritabilitet, hidsighed og dårlig dømmekraft. Hurtigt efter de første symptomer kan der komme svimmelhed, opkast, desorientering og muskelkramper og hvis disse symptomer siddes overhørig er der risiko for livsfarlige hedeslag og kollaps. Varmeshock er en farlig tilstand – som kan svække immunsystemet, medføre betændelse i bugspytkirtlen, nyreskader og død.

Ved kraftig dehydering  kræves akut førstehjælp.  Du kan hjælpe ved at afkøle personen med vand 15-18 grader - f.eks. med våde håndklæder som skiftes hyppigt, under bruser eller i et lavt bassin. Hvis personen ikke hurtigt får det bedre skal du ringe efter en ambulance.Diabetes (Sukkersyge)
Diabetes inddeles i type 1 og type 2, der begge har stort set de samme symptomer.

Sygdommen bevirker, at sukkeret i blodet hverken optages i kroppens celler og forbrændes, eller oplagres i leveren, men udskilles med urinen. Det medfører forhøjede sukkerværdier i både blodet og urinenE


Epilepsi
Epilepsi er ikke en, men flere neurologiske  lidelse der giver sig udtryk i unormal elektrisk aktivitet, i hjernen.

Det kan også forklares på en mere pædagogisk måde; I hjernen findes der nogle tråde der skal kommunikere med hinanden. Når man har epilepsi kan der opstå problemer med trådenes kommunikationsevner, og trådene vælger at "kortslutte" og det kan resultere i kramper og besvimelser.

Epilepsi er ikke kun én lidelse, der er mange former for epilepsi der alle hedder noget forskelligt. Man kender til ca. 12 typer for epilepsi.
Epilepsi er en lidelse, der kan opstå i næsten alle stadier af en persons liv. For eksempel kan man være født med epilepsi og vokse fra det, eller lidelsen kan opstå i ungdoms- og voksenlivet og måske vare hele livet.
 
Læs mere under krampetilfældeF


Falsk stubehoste
Falsk strubehoste skyldes et forkølelsesvirus, som får slimhinden i struben til at hæve. Dette gør, at der bliver mindre plads i struben, og derfor bliver det sværere at trække vejret. Jo ældre man er, jo mere plads er der i struben, derfor får voksne ikke falsk strubehoste, og børn vokser fra det.
 
Gode råd til hvad du kan gøre:

 • Sørg for rolige omgivelser. Få barnet til at falde og forholde sig mest muligt i ro
 • Optræd selv roligt. Uro og angst smitter af på barnet.
 • Sæt barnet op, eller tag det op på armen. Det letter vejrtrækningen.
 • Pak barnet ind i en dyne, eller giv det overtøj på, og tag det med ud i tør kold luft. Det letter vejrtrækningen.
 • Undgå solide måltider, da hosteanfald kan provokere opkastning.
 • Giv barnet rigeligt at drikke, hvis det har høj feber.
 • Ved feber skal barnet have mindst muligt tøj på og ikke ligge under en varm dyne.
 • Hvis barnets vejrtrækning pludselig bliver meget besværet, er det vigtigt straks at ringe 112, da der kan være mistanke om strubelågsbetændelse.


Feberkrampe - hvad skal du gøre
Feberkramper optræder ved temperatur over 38 grader. De opstår hyppigst, hvis temperaturen stiger brat og hurtigt og ses især den første sygdomsdag. Feberkramper ses som regel kun hos børn mellem ½ og 5 år. Alle børn kan udvikle feberkramper, men det er kun 3 - 5 procent, der får det.
 
Ved feberkramper skal lægen altid kontaktes
 • Du skal ikke foretage dig noget, så længe krampen står på.
 • Kun hvis barnet begynder at kaste op, skal du ganske forsigtigt vende barnet om på siden eventuelt med hovedet let nedad. Derved hindrer du, at eventuelt opkast kommer ned i lungerne.
 • Når kramperne er overstået, lægges barnet i aflåst sideleje.
 • Ved langvarige krampetilfælde eller flere krampeanfald hurtigt efter hinanden, skal du tilkalde ambulance ved at ringe 112.
 • Første gang barnet får feberkrampe, bør det indlægges.
 • Hvis barnet tidligere har haft feberkrampe, bør det ikke nødvendigvis indlægges, men altid tilses af en læge, så man kan finde årsagen til feberen. Man kan dog aftale andre forholdsregler med sin egen læge.
 
Feberkramper ligner de kramper, der optræder ved epilepsi men har yderst sjældent noget med sygdommen at gøre.


Fibersprængning
Fibersprængninger, trælår, en beskadiget akillessene, forvridninger i fodled, knæ, håndled, fingre… det er alt sammen bløddelsskader.

Når der sker en bløddelsskade, rives der samtidig nogle små, omliggende blodkar over, så der siver blod ud i vævet omkring skaden.

Blødningen forværrer skaden og forlænger dermed skadeperioden, så det er vigtigt at begrænse den mest muligt.


Behandl efter RICE-metoden:Fjæsingen
Stikket er smertefuldt, men sjældent alvorligt

Det kan være meget smertefuldt at blive stukket af fjæsingens giftige pigge.Du vil ofte få kraftige smerter, hævelse og misfarvning omkring stikket. Smerterne kan stråle ud i hele armen eller benet, ogdu kan også blive svimmel og få hovedpine.

Det sker kun sjældent, at fjæsing-stik fører til alvorlig sygdom. Stikkene ledsages imidlertid ofte af infektioner med usædvanlige bakterier.
 
Behandling af fjæsing-stik:
 • Anbring stikstedet i 40-45 grader varmt vand i 30-60 min. Afprøv temperaturen med en rask hånd. Det varme vand lindrer smerten.
 • Fjern eventuelle rester af piggen, og vask med vand og sæbe.
 • Supplerende behandling med smertestillende medicin kan være nødvendig.
 • Søg læge eller ring til Giftlinjen på 82121212, hvis symptomerne fortsætter eller er meget udtalte - eller hvis der opstår tegn på infektion.
 
Hvornår er der risiko for atblive stukket af en fjæsing?

Badende kan være uheldige at træde på en fjæsing, idet den ofte ligger nedgravet på lavt vand om sommeren. Fiskere kan også blive stukket, når fjæsingen tages af krogen. Og endelig kan stik fra en død fjæsing også være giftige.Forbrænding
Forbrændinger er en hyppig ulykke. Halvdelen af alle forbrændinger opstår ved skoldning fra kogende vand, varm kaffe eller varm mad samt fra kogeplader - altså i køkkenet. En anden hyppig årsag til forbrændinger er åben ild.
Temperaturen ved skoldninger er forbavsende lave. Vand der er 54 grader varm giver dybe forbrændinger i løbet af kun 30 sekunder. Men også vand, der bare er 44 grader varmt, kan ved længere påvirkning skade huden.
Forbrændinger opdeles i grader afhængigt af hvor dyb skaden er:
1. grads forbrænding. Strækker sig kun ned i den øverste del af huden. Viser sig ved en rødme af huden og smerter. Typisk eksempel er solskoldning.
2. grads forbrænding. Strækker sig ned igennem hele huden. Viser sig ved smerter, rødme, hævelse af huden og blærer. Blærer er væskefyldte hulrum lige under huden - som bobler på huden. Typisk eksempel er skoldning med varm kaffe eller te.

3. grads forbrænding. Strækker sig ned under huden - ned i fedt og muskler. Viser sig ved en skorpe der kan være hvid eller brun og som dækker et dybt sår. Der er ingen rødme eller blærer. En 3 grads forbrænding gør ikke ondt, fordi nerverne er ødelagt. Typisk eksempel er forbrænding fra åben ild eller kogende vand.Forstuning R I C E

Stop al aktivitet:

Det er vigtigt at skaden ikke forværres yderligere. Genoptag ikke sporten inden du er helt sikker på hvor slem skaden er. (Er der tale om brud på knoglen, er ledbåndet sprunget, eller er det en let forvridning?)

En god akut førstehjælp er nedenstående behandling kaldet R.I.C.E. 

RICE-behandling:

 

 

Ro

Stop aktiviteten og hold den skadede del i ro.

 

Is

Kom noget koldt på; f.eks en engangs-ispose eller en pose nedkølet brun sæbe. Ca. 20-30 minutters afkøling og herefter vente samme tidsrum, hvorefter det gentages 3-4 gange. Dette kan gøres de første par dage efter skaden.

 

Compression

Elastikbind lægges på først og is bagefter.

 

Elevation

Den skadede legemsdel holdes over hjertehøjde.

 fremmedlegemer i øret
Der er ingen grænser for, hvad små børn kan finde på at proppe i ørerne. Det kan være perler, småsten, papirstykker eller jord – opfindsomheden er stor. Indimellem opdager man det først efter noget tid ved, at øret lugter grimt.

Hvis du kan se fremmedlegemet, kan du prøve forsigtigt at fjerne det med en pincet. Du må ikke bruge en vatpind. Lykkes det ikke i første forsøg, skal du ikke forsøge igen.

Kontakt i stedet læge eller skadestue.


Fremmedlegmer i luftvejene


Fremmedlegmer i øjet
Hvis du oplever problemer med dit syn, så tag til lægen snarest. Ved mange øjensygdomme kan der opstå uoprettelige skader med synet, hvis sygdommen ikke behandles i tide.

Pas på dine øjne, og bær sikkerhedsbriller hvor det er nødvendigt.


Brug briller/solbriller når det er nødvendig eksempelvis ved stranden, når der er sandfygning.

Når man skyller øjet, skal man bruge øjenbadevand, som man kan købe på apoteket (Balanced Salt Solution®, Boraks "DAK" eller Natriumklorid "DAK").

 Fyrværkeriskader
Skyl det skadede område med koldt vand, og søg hjælp på skadestuen, hvis der er åbent sår, dyb forbrænding eller øjenskader. Check også http://www.fyrvaerkeri.dk/,

førstehjælp til kørekort
For at få lov til at gå op til din første køreprøve, skal du have gennemført et 7 timers kursus i færdselsrelateret førstehjælp.
Folketinget har nu vedtaget en ny lov. det betyder at førstehjælp og kørekort skal hænge sammen
 
Loven blev vedtaget i den 1. oktober 2006.
 


Førstehjælp ved krampeanfald
Krampeanfald kan se meget dramatisk ud, men som det kan ses, kræves der kun ganske få ting for at hjælpe personen bedst muligt.

Ved krampeanfald
 • Vær rolig. Anfaldet medfører ikke smerter og går oftest over af sig selv i løbet af 2-3 minutter.
 • Beskyt personen mod stød og slag.
 • Når kramperne er ophørt så forsøg at lægge personen om på siden, løsn stramt tøj og sørg for atmunden er fri for spyt, slim med videre så vejret kan trækkes uhindret.

Put aldrig noget i personens mund under anfaldet - det skader mere end det gavner, da det kan forårsage knækkede tænder og i værste fald medføre farlige vejrtrækningsproblemer.


Tilkald kun ambulance, hvis:

 • Kramperne har varet mere end fem minutter
 • Anfaldene gentager sig
 • Anfaldet sker under badning
 • Personen er kommet til skade


Førstehjælpens 4 hovedpunkter
De 4 hovedpunkter er nu ændret, her er de nye hovedpunkter:
1 Skab sikkerhed
2. Vurder personen
3. Tilkald hjælp
4. Giv førstehjælp.
Disse vil være de hovedpunkter som du fremover skal lære.


Førstehjælpskasse
Hvad skal der være i Førstehjælpstasken?
 
En hurtig og korrekt førstehjælp ved skader kan betyde utroligt meget for, hvor langt behandlings- og genoptræningsforløbet bliver.
ELLER: Hurtig og korrekt førstehjælp kan betyde, at behandlings- og genoptræningsforløb bliver kortere.

Førstehjælpstasken skal indeholde følgende:

Saks – er uundværlig
 
Plaster til sår
 
Druesukker til sukkersyge
Tape til at fastgøre elastikbindet med
 
Pincet – god til at fjerne splinter eller insektbid/stik
 
Sårrensemiddel, f.eks. klorhexidin
Renseservietter – eller andet desinficerende sårmiddel
 
Steril forbinding
 
Termometer – til at checke temperaturen
Elastikbind – ved forstuvninger og skader
 
Kompresbind – til dybere og mere alvorlige sår
 
Varme- og massagecreme
Vabel-forebyggelse, f.eks. compeed
 
Panodil – eller andre smertestillende piller
 
Vatpinde

 Førstehjælpskursus
APROPOS kommunikation tilbyder kurser i førstehjælp. Kontakt os her
 
Vi startede med undervisning i 1989. Nu laver vi kurser i førstehjælp overalt i landet for virksomheder. Alle vores instruktører og undervisere har gennemgået mange og lange uddannelsesforløb. Vi har viden om førstehjælp - og har professionelt arbejdet med førstehjælp siden 1975. De fleste af vores instruktører har kørt på lægeambulancen/ akutlægebilen fra opstarten i 1985, så sammen med os er du i de bedste hænder.G


Giftige bær, der ser lækre ud
Heldigvis smager de giftige planter som regel ubehageligt, så egentlige forgiftningstilfælde forekommer uhyre sjældent.
 
Giftige bær, der ser lækre ud:
 
 • Taks, Taxus, stedsegrøne nåletræ. Den røde frøkappe er ikke giftig, men frøet indeni er meget giftigt. Der findes sorter, som ikke sætter frø.
 • Peberbusk, Daphne mezereum. Forårsblomstrende busk, der sætter giftige røde bær, som kan virke tillokkende.
 • Dansk ingefær, Arum maculatum, er en særpræget staude, der hyppigt optræder i ældre haver. I efteråret udvikles giftige orangerøde bær.
 • Liljekonval, Convallaria majalis. Denne staude får hvide velduftende blomster i forårsmånederne. Sidenhen udvikles røde bær. Alle plantedele er giftige, og selv vand, der har stået liljekonvaller i, er giftigt.
 • Kaprifolie, Lonicera periclymenum. En dejlig klatreplante med smukke eksotiske, velduftende blomster og siden lakrøde bær, som ikke må spises.


Giftige bær, hvad skal du gøre
Hvis skaden er sket, bør forældre være opmærksomme på følgende:

● Opkastning kan i visse tilfælde forværre skaden, så få aldrig dit barn til at kaste op uden først at ringe til Giftlinjen på telefon 82 12 12 12.

● Medicinsk kul kan mindske optaget af farlige stoffer i kroppen og er derfor godt at have i huset. Giv dog ikke barnet medicinsk kul uden først at have talt med Giftlinjen.

● Se ikke tiden an, hvis du tror, der kan være sket en forgiftning. Det kan vare flere timer, inden barnet viser tegn på forgiftning.

● Medbring altid planten, produktet, medicinglasset, emballagen, plantedele eller lignende, hvis du tager til lægen eller på skadestuen.

For mere information om giftige planter og bær på Giftlinjen.dk

Giftige frø i bælge -
Giftige frø i bælge
• Guldregn, Laburnum anagyoides. Et forårsblomstrende træ, som får lange klaser af solgule blomster. Siden udvikles bælge med ærtelignende frø. Hele planten er giftig.
• Blåregn, Wisteria sinensis. Klatreplante med blå blomster. Efter afblomstring udvikles bælge med ærtelignende frø. Hele planten er giftig.
• Ærteblomst, Lathyrus odoratus. En sommerblomst med duftende blomster. Efterhånden udvikles bælge med giftige frø. Klip afblomstrede blomster af, så undgår du bælgene.


Giftlinien
Giftlinjen er åben for alle  -  Ring til Giftlinjen og få hjælp, hvis du har mistanke om forgiftning.
Giftlinie - her kan læger og sygerplejersker hjælpe med at vurdere, om giftindtagelsen er farlig, rådgive om førstehjælp og henvise til videre behandling.

Sygeplejersker og læger sidder klar ved telefonerne døgnet rundt.
 
Læs mere på www.giftlinien.dkH


Hedeslag
Hedeslag optræder hyppigst om sommeren i forbindelse med, at personen udsættes for høj varme uden at have indtaget tilstrækkelig væske. En person med hedeslag har en rødlig kulør med varm og tør hud. Tilstanden kendes også som solstik, og kan opstå pludseligt eller være langsomt indsættende. Der er behov for hurtig behandling.

 

Hedeslag, der kan være en livstruende tilstand, skyldes lang, ekstrem udsættelse for varme (f.eks. i forbindelse med solbadning), hvor personen ikke er i stand til at svede tilstrækkeligt, således at kropstemperaturen bliver sænket. Hedeslag opstår hyppigt som en kombination af høj temperatur og en høj luftfugtighed


Hjernehindebetændelse
Bakteriel hjernehindebetændelse, dvs. en betændelsestilstand i hjernens beskyttende hinder, kan skyldes en række forskellige bakterier. De bakterier, der hyppigst giver hjernehindebetændelse, er pneumokokker og meningokokker.

Hjernehindebetændelse kan ramme alle mennesker og kan i løbet af timer give en livstruende infektion


Hjernerystelse
Hjernerystelse er en overstrækning af nervecellerne i hjernen, som forekommer efter et slag mod kraniet.

Symptomerne er kortvarig bevidstløshed, hovedpine og ofte hukommelsestab omkring selve hændelsen. Man har som regel kvalme og kaster måske op.

Heldigvis skal der ret meget til, før børn får hjernerystelse. Børn tåler meget på grund af deres bløde knogler, som ikke er vokset fast sammen. En let hjernerystelse kommer børn sig derfor fint over.


Hjerte - lunge - redning
Der blev ændret guideline i 2005. Herfra ændrede man den gamle betegnelse fra hjertemassage til Hjerte - lunge - redning.
 
Læs også om hjertemassage


Hjertemassage
I stedet for mange ord vil jeg bede dig om at se med her. Du vil se en filmsekvens, som er produceret af Trygfonden.
 
Klik her og lær mere om
 1. Tjek for bevidsthed og åndedræt
 2. Alamering
 3. Hjerte - Lunge- Redning (hjertemassage)
 4. Aflåst sideleje
 
Filmsekvenserne varer ca.1 minutter pr sekvens (Ialt 4 minutter) Det kan ikke gøres mere enkelt.
Det er en hurtig måde at få genopfrisket dine gamle færdigheder på.

APROPOS kommunikation og Dansk Førstehjælpsråd anbefaler, at du mindst hvert 3. år får frisket dine kundskaber op.

APROPOS kommunikation tilbyder kurser i førstehjælp. Kontakt os her
 
 


Hudafskrabning
Hvis du har fået en hudafskrabning, skal du vaske grundigt med vand. Det kan også tit være nødvendigt at bruge en mild sæbe for at hindre infektion og misfarvning af huden. Du kan eventuelt bruge en pincet eller en neglebørste til at fjerne småsten eller lignende fra såret.
 

Såret har bedst af at få luft.Hugorm

Hugormebid giver i de fleste tilfælde smerter og hævelse omkring bidstedet. Hævelsen kan tiltage hurtigt i de første timer, og huden bliver efterhånden blåligt misfarvet. Hævelsen kan tage til i et par døgn efter biddet. Man kan også få alvorlige, almene symptomer som bleghed, mathed, ildebefindende, mavesmerter, opkastninger, hurtig og svag puls samt åndedrætsbesvær.


Forebyg, at børn bliver bidt af en hugorm

De fleste hugormebid har et godartet sygdomsforløb, men børn og ældre mennesker er særligt følsomme over for hugormebid, og ca. 10% udvikler en alvorlig forgiftning. Du kan forebygge hugormebid hos børn ved at være opmærksom på følgende:
 • Børn bør have gummistøvler på, når de leger i områder, hvor der kan være hugorme
 • Lær børn, at de aldrig må røre en hugorm.


Hvordan kan man bedømme graden af nedkøling?
Graderingen er som vist ovenfor, men dersom man ikke har adgang til et termometer, findes der symptomer og tegn, som kan være til hjælp for at bedømme, hvor alvorlig tilstanden er. Det er vigtig at være klar over, at disse er meget unøjagtige og de kan på ingen måde erstatte en temperaturmåling.

Hypotermi grad 1
 • Patienten skælver, men er ved fuld bevidsthed
 • Hudoverfladen er kold og bleg
 • Patienten er ofte urolig, og kan klage over smerter i albuer, hænder, knæled og underlivet

Hypotermi grad 2
 • Patienten skælver ikke længere, og bevidstheden aftager gradvis
 • Åndedrættet er langsomt og svagt
 • Pulsen er langsom, og kan være uregelmæssig

Hypotermi grad 3
 • Patienten er bevidstløs
 • Meget kold hud
 • Ekstremt lav puls
 • Puls i arme og ben er fraværende, grundet lav eller ingen cirkulation
 • Få og små åndedrætsbevægelser


Hvorfor vaccinere børn?
Det danske børnevaccinationsprogram er et tilbud til alle børn om gratis vaccination modforskellige infektionssygdomme.
 
Vaccinationerne foretages hos de praktiserende læger, der også rådgiver forældrene.

Alder Vaccination mod
3 mdr. difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib 1 og PCV7-1²
5 mdr.¹ difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib 2 og PCV7-2²
12 mdr. ¹ difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib 3og PCV7-3²
15 mdr. MFR 1
4 år ¹ MFR 2 (pr. 1. april 2008)
5 år¹ difteri-tetanus-kighoste-polio revaccination
12 år³ MFR 2og til piger HPV 1, 2 og 3 (se4nedenfor )
Endvidere kan kvinder vaccineres gratis mod røde hunde
 
De sygdomme, som børnene vaccineres imod, er alle alvorlige og kan føre til dødsfald eller varige skader, hvis barnet ikke bliver vaccineret. Risikoen for at dit barn får f.eks. meningitis (hjernehindebetændelse)kan reduceres betydeligt ved vaccination.
 


Hypotermi
Direkte oversat betyder det lav temperatur. I denne forbindelse menes lav kernetemperatur i kroppen. Kernetemperatur er den indre temperatur i kroppen. Kernetemperatur under 35° C defineres som hypotermi. Hypotermi deles ind i grader af alvorlighed:
 • 1. grad: 32-35° C
 • 2. grad: 26-32° C
 • 3. grad: < 26° C
 
Hvad sker der når man bliver nedkølet?

Temperatur mellem 35 - 32° C
Kroppen forsøger at genoprette temperaturen ved hjælp af rystelser og sammentrækning af blodkar i hud. Puls og blodtryk øger, åndedrætsfrekvensen tiltager.

Temperatur under 32° C
Alle kropsfunktioner nedreguleres gradvis. Stofskiftet reduceres, man forbruger mindre ilt og producerer mindre kuldioxid (CO 2 ). Rystelserne aftager, hjertets arbejde reduceres og pulsen går ned. Blodet cirkulerer langsommere, risikoen for blodprop stiger og til slut vil åndedrættet stoppe.I


Insulinmangel - markant lugt af acetone
Insulinmanglen kan også føre til dannelsen af ketonstoffer, som, når de udskilles via udåndingsluften, giver en markant lugt af acetone.

Dannelsen af disse ketonstoffer fører desuden til en voldsom forskydning af kroppens syre-base balance.K


Klemte fingre
Hvis din finger eller tå er kommet i klemme, skal du holde den opad. Det kan mindske hævelsen.

Læg så noget koldt på. Husk at isposer ikke må lægges direkte på huden, men skal pakkes ind i for eksempel et viskestykke eller en bluse.

Du skal søge læge, hvis du ikke kan bevæge fingeren eller tåen efter den er afkølet, eller hvis der opstår blødning under neglen.


Kulilte
Den vigtigste giftige luftart i røgen er kulilte. Kulilte blokerer blodets evne til ilt-transport, så man dør af indre kvælning. Ved kulilteforgiftning antager blodet, og dermed hud og slimhinder, en lyserød farve, modsat kvælning ved iltmangel, hvor læber og fingerspidser bliver blålige.
Blåsyre (hydrogencyanid) er af mange kendt fra kriminalromaner som et velegnet middel til aflivning af arve-tanter, men at dette giftstof også kan forekomme i brandrøg er nok mindre kendt. Blåsyre kan bl.a. dannes ved forbrænding af polyuretanskum, som anvendes til møbelpolstring og isolation.

Brandrøgen indeholder flere andre kemiske stoffer, afhængig af det brandbare materiales sammensætning og forhold ved forbrændingsprocessen.Kunstig åndedræt
Tjek for bevidsthed og åndedræt
 
I stedet for mange ord vil jeg bede dig om at se med her. Du vil se en filmsekvens, som er produceret af Trygfonden.
 
Klik her og lær mere om
 1. Tjek for bevidsthed og åndedræt
 2. Alamering
 3. Hjerte - Lunge- Redning (hjertemassage)
 4. Aflåst sideleje
 
Filmsekvenserne varer ca.1 minutter pr sekvens (Ialt ca 4 minutter) Det kan ikke gøres mere enkelt. Det er en hurtig måde at få genopfrisket dine gamle færdigheder på.


Kunstigt åndedræt - til en bevidstløs person.
Mund til mund metoden afløste "mund til næse"som tidligere var den foretrukne måde, at udføre kunstigt  åndedræt på - men kun i danmark!
 
Fortalerene for kunstigtåndedræt via mund til næse metoden, mente at det gav mindre risiko for opkast som kunne føre til aspiration. Med aspiration menes, nedsugning af væske eller fremmedlegme ilungerne. Ligeledes mente fortalerne at kunstigt åndedræt via mund til næse er nemmereat udføre på en ældre person.
 
Guideline 2000 ændredes kunstigt åndedrættil mund til mund metoden -Hvorfor nu det?
Fordi det gør alle de andre lande i europa samt USA. Så rent pædagogisk er der en god mening med at anvende "mund til mund metoden" som kunstigt åndedræt.M


Meningitis
Meningitis (hjernehinde-betændelse) er nok den mest frygtede af de almindelig kendte infektionssygdomme. Heldigvis er sygdommen sjælden.
Bakteriel meningitis er en farlig sygdom,der ubehandlet har en meget høj dødelighed, næsten 100 procent. På trods af den bedst mulige behandling er der stadig 5-15 procent der dør af sygdommen, idet sygdommen i visse tilfælde kan udvikle sig meget hurtigt.

Der er ca. 250 tilfælde at bakteriel meningitis om året i Danmark. De fleste tilfælde ses hos børn og teenagere.

Der er ca. 6 dødsfald er forårsaget af meningokokker om året
 N


NATO stilling
NATO stilling er det samme som aflåst sideleje.
 
Hvis en tilskadekommen har normal vejrtækning, men er bevidstløs skal vedkommende lægges i aflåst sideleje. På den måde sikrer man frie luftveje. Det overvåges løbende, om den tilskadekomne har normal vejrtrækning.

Hvis den tilskadekomnes vejrtrækning bliver unormal, rulles personen straks om på ryggen igen, og livreddende førstehjælp påbegyndes.

Klik her og se med


Næseblod
Næseblod opstår, når et blodkar i næseslimhinden brister.  Årsagen kan være svage blodkar i næsen, et slag eller forkølelse.

Få personen med næseblod til at pudse næse, og lad derefter personen sidde med hovedet bøjet lidt fremover med en klud eller et papir under næsen. Pres på siden af næsen - ved næseroden - i mindst ti minutter. Giv også personen noget koldt i munden, for eksempel en isterning, knust is eller en ispind.


Nødtelefoner
Der findes ca. 1.150 nødtelefoner langs de danske motor- og motortrafikveje. Telefonerne er placeret parvis i hver side af motorvejen med en afstand på 2 km. Retningen til den nærmeste nødtelefon er angivet med en pil på kantpælene, der er placeret med 100 meters mellemrum.

Om nødtelefonerne

De er nemme at betjene, og der er altid strøm på. Der skabes umiddelbart kontakt med TrafikinformationsCentret ved betjening af telefonen. Derfra videregives beskeden øjeblikkeligt til Alarmcentralen.O


Overlevelseskæden
I 1990 udviklede The American Heart Association Overlevelseskæden (The Chain of Survival).

Denne procedure blev født som følge af den omstændighed, at de fleste tilfælde af hjertestop indtræffer uden for hospitalet og med dødens indtrædelse inden for få minutter.

Skal overlevelseskæden være effektiv, er det nødvendigt med hurtig handling under udførelse af hvert eneste "led".


For hvert minut, der går, mindskes muligheden for overlevelse med 7-10 %.
P


Paramediciner
Selve paramedicineruddannelsen blev i Danmark startet omkring år 2000 pål ægeambulancen  i København, men først i 2004 dukkede de første paramedicinere op. Paramedicinere er meget brugt i udlandet, især i USA og England.
 
Der er ca. 60 paramedicinere i Danmark. (juli 2009)

Siden 1. december 2006 og frem til i dag har paramedicinerne tilknyttet Region Hovedstadens nordige del været med til at genoplive 56 personer, der har haft hjertestop.
 
Det forventes, at der uddannes ??  paramedicinere om året.R


RICE = Ro, is og støttebind
De skader, man hyppigst møder på idrætsbanen, er skader på muskler, sener og ledbånd samt knogle- og ledskader. Det første man skal gøre, er:
 • Stop idrætsaktiviteten
 • Spørg, hvor det gør ondt
 • Vurdér skadens omfang
 • Sæt RICE-behandling i gang og tilkald eventuelt assistance.


Ring til politiet - ring 114
Der ertre måder, somdu kan komme i kontakt med politiet på:
 • Politikredsens almindelige telefonnummer (ofte i 1448-serie). Numrene fremgår på politikredsens hjemmesider.
 • Ring 114 - landsdækkende servicenummer til politiet.
 • Ring 112 - alarm når du akut har brug for hjælpfra politi, brandvæsen eller ambulance.


Røgforgiftning - førstehjælp
Den vigtigste giftige luftart i røgen er kulilte. Kulilte blokerer blodets evne til ilt-transport, så man dør af indre kvælning. Ved kulilteforgiftning antager blodet, og dermed hud og slimhinder, en lyserød farve, modsat kvælning ved iltmangel, hvor læber og fingerspidser bliver blålige.
 
Livreddende førstehjælp er den førstehjælp, der skal ydes med det samme og uden tøven for at redde livet på den tilskadekomne.S


Skovflåt
Er du bidt af en skovflåt, kan den fjernes med tægetang eller pincet.

Tag fat om den forreste del af flåten - så tæt på flåtens hoved som muligt.

Når du har fået fat, skal du dreje et par omgange og fjerne den med et sejt træk. Du må ikke smøre flåten ind i olie eller lignende.

Hold øje med huden der hvor flåten har siddet. Du kan eventuelt tegne en ring rundt om stedet med en kuglepen. Kommer der et rødt udslet, skal du søge læge.Slagtilfælde
Slagtilfælde er en blodprop eller blødning i hjernen. Symptomerne kommer ofte uden varsel. For eksempel kan personen pludselig mærke, at hans arm eller ben er slapt og følelsesløst. Ofte kan man se, at personens mund er skæv og hænger nedad i den ene side.
Nogle gange er personen forvirret eller har svært ved at tale eller følge med i en samtale. Synkebesvær og pludselig hovedpine forekommer også ved slagtilfælde.

Du skal sætte personen i en behagelig stol, sådan at personen kan sidde afslappet og ikke behøver at anstrenge sig.
Ring 1-1-2, personen skal hurtigst muligt under lægelig behandling. Undervurder ikke situationen, selvom personen benægter, at der er noget alvorligt galt.


Snitsår
Snitsår kan du selv klare hvis, det ikke er over 1,5 cm. langt, det ikke er dybt, det ikke sidder ved led eller i ansigtet og det ikke gaber.


Solstik
Solstik/ Hedeslag optræder hyppigst om sommeren i forbindelse med, at personen udsættes for høj varme uden at have indtaget tilstrækkelig væske. En person med solstik/ hedeslag har en rødlig kulør med varm og tør hud. Tilstanden kendes også som solstik, og kan opstå pludseligt eller være langsomt indsættende. Der er behov for hurtig behandling.

 

Solstik/ Hedeslag, der kan være en livstruende tilstand, skyldes lang, ekstrem udsættelse for varme (f.eks. i forbindelse med solbadning), hvor personen ikke er i stand til at svede tilstrækkeligt, således at kropstemperaturen bliver sænket. Hedeslag/ solstik opstår hyppigt som en kombination af høj temperatur og en høj luftfugtighed


Splint
Brug en pincet, tag fat i splinten og træk den ud i samme retning, som den kom ind. Vask evt. med vand og sæbe.


Stabilt sideleje
Stabilt sideleje er en særlig liggestilling, der sikrer frie luftveje, at personen ikke ruller rundt, samt evt. opkast ikke blokerer luftvejene.
Den benyttes når en bevidstløs person selv trækker vejret.


Stivkrampe
Stivkrampe er en infektionssygdom, der rammer nervesystemet og kan være livstruende. Symptomerne skyldes et giftstof, tetanospasmin, der dannes af bakterien Clostridium tetani.

Bakterien findes i jorden og i visse dyrs tarmsystemer. Hvis man har et beskadiget hudområde (sår eller lignende), kan bakterien trænge ind i kroppen og udskille sit giftstof.

Giftstoffet føres til centralnervesystemet og stimulerer nervesystemets impulser til musklerne. Det medfører, at musklerne går i kramper, og i værste fald kan vejrtrækningen ophøre.


Svimmelhed
En forstyrrelse af balancefornemmelsen, en oplevelse af at miste balancen helt eller delvist i kortere eller længere tid.

Svimmelhed kan skyldes flere ting:
 • Balanceorganet sidder i det indre øre og registrerer, hvordan kroppen er placeret i forhold til omverdenen. Hvis balanceorganet påvirkes - f.eks. ved at man drejer mange gange rundt - kan svimmelhed opstå.
 • Balanceorganet kan ligeledes blive forstyrret ved at små krystaller formes og påvirker balancen.
 • Balancenerven kan angribes af virus, f.eks. herpes  simplex eller borrelia.
 • Flere sygdomme og tilstande i kroppen kan bevirke svimmelhed, herunder dehydrering, feber og apopleksi.

Det skal understreges, at svimmelhed oftest er et forbigående fænomen. Kun hvis det er vedvarende bør man søge læge.


Symptomer på dykkersyge
Hvis du eller en kammerat har symptomer på dykkersyge:

 • 1. Afslut dykket, - bevar roen.
 • 2. Hvis dykkeren er bevidstløs: giv trinvis førstehjælp
 • 3. Tilkald hjælp. I Danmark: Kontakt Søværnets Operative Kommando, SOK, (24 timer i døgnet) tlf 89433099 eller via UHF/kortbølge. SOK indhenter råd fra vagthavende dykkerlæge og der arrangeres transport (helikopter/ambulance) til trykkammer. I udlandet : Check alarmnumre og behandlingssteder.
 • 4. Ånd ren ilt, hvis muligt. Undgå overanstrengelse. Drik rigeligt


Sår og hudafskrabninger

1. Vask såret med sæbe og vand, fjern grus og småsten.

2. Undgå helst plaster ved overfladiske sår og hudafskrabninger. .

3. Større hudafskrabninger med asfalt - søg skadestue
T


Tandskader
Udslåede tænder eller tandstumper må aldrig tørre ind. De opbevares bedst i munden mellem kæben og kinden på vej til tandlægen. Små børn må dog absolut ikke selv opbevare dem i munden, da der er risiko for at de kan sluge stumperne. De udslåede tænder eller stumper kan også opbevares i mælk eller vand – helst fysiologisk saltvand, som kan købes på apoteket.

Tænder eller tandstumper må aldrig anbringes i munden på personer, der er bevidstløse, halvt bevidstløse eller chokerede.


Tryk på brystkassen
At forholdet mellem tryk og indblæsninger er 30:2 i stedet for 15:2.

Det betyder, at du nu skal trykke 30 gange, før du giver kunstigt åndedræt At du finder trykstedet ved at placere din håndrod midt på brystbenet på brystkassen. Dette gælder både for voksne og børn


Tæge
Er du bidt af en skovflåt, kan den fjernes med tægetang eller pincet.

Tag fat om den forreste del af flåten - så tæt på flåtens hoved som muligt. Når du har fået fat, skal du dreje et par omgange og fjerne den med et sejt træk. Du må ikke smøre flåten ind i olie eller lignende.

Hold øje med huden der hvor flåten har siddet. Du kan eventuelt tegne en ring rundt om stedet med en kuglepen. Kommer der et rødt udslet, skal du søge læge.
V


Vabler
Har man fået vabler, skal man, hvis de er små, lade dem være i fred, men evt. beskytte dem med et specialplaster.

Er de større, skal man dræne dem gennem et lille hul i kanten af vablen, men lade skindet være.

Bliver væsken fra vablen grumset, er der gået betændelse i den, og man må så fjerne skindet og rense grundigt, evt. smøre noget bakteriedræbende på.


Væskeunderskud
Hvis du har ondt i hovedet, føler dig svimmel og kan det være tegn påvæskeunderskud. Det er fordi din krop slår alarm om, at der er noget i vejen. Der er noget den mangler for at kunne fungere.
 
Læs også om dehydrering