Reddere: Læger misbruger ambulanceberedskabet

16. oktober2009
Kilde Beredskabsinf.dk
 
En læge skal skynde sig hjem til fyraften efter at have fulgt en ikke-kritisk syg patient mellem to hospitaler i en ambulance, og han forlanger derfor, at turen skal køres med udrykning. En praktiserende læge, der ikke har tid til at tilse en patient i patientens hjem for at udskrive medicin til en infektion, ringer via 112 efter en ambulance med udrykning. En læge på en hospitalsafdeling vil sikre sig, at der nu også kommer en sygetransportvogn til hans patient til tiden, og derfor bestiller han en ambulance med udrykning. Det er nogle af eksemplerne på det, som de københavnske ambulancereddere betegner som groft og rystende misbrug af ambulanceberedskabet fra lægernes side.

Reddernes faglige repræsentanter har tidligere gjort politikerne i Region Hovedstaden opmærksomme på, at lægerne efter reddernes mening i stort omfang misbruger det akutte ambulanceberedskab.

"De største misbrugere af ambulanceressourcerne er læger, vagtlæger og hospitalsafdelinger, altså sundhedsfagligt personale. Vi anser det som en nødvendighed, at disse faggrupper ændrer adfærd og derved bidrager til korrekt anvendelse af ambulanceressourcerne", siger Jakob Andersen, der er formand for 3F/Chaufførernes Fagforening i København.

"Der er andre årsager til, at dette misbrug skal stoppes. Det er forbundet med stor risiko at udføre udrykningskørsel - det kan være til fare for ambulanceredderne og for borgerne, hvis der sker uheld. Dernæst er det desværre således, at det er ambulancereddernes eget personlige kørekort, der står for skud, hvis der sker uheld", siger Jakob Andersen, der også påpeger, at hvis den akutte indsats i Region Hovedstaden skal fungere optimalt, så er det nødvendigt, at også lægerne er bekendte med både muligheder og begrænsninger i systemet – og at akutberedskabet ikke misbruges.Relaterede sider: