Frygter ambulance-kaos i København

 

Ambulancerne i København har verdens hurtigste responstid. I snit går der kun fem et halvt minut før ambulancerne fra Københavns Brandvæsen er fremme. Men nu frygter brandfolkene, at syge og kvæstede kommer til at vente meget længere på ambulancerne.
Alt tyder på, at politikerne i Region Hovedstaden i dag beslutter, at det lille svenske firma »Samariten« fra næste år skal køre ambulancer i København.

»Samariten«, der også overtager det meste af ambulancekørslen på Sjælland, skal bygge en ambulancetjeneste op fra bunden. Firmaet har endnu hverken personale, overenskomster, ambulancer, udstyr eller stationer.

Samtidig skal ambulancekørslen i hovedstaden dirigeres fra en ny vagtcentral på Herlev Hospital med nyt personale uden erfaring.

Som om dét ikke var nok, skal ambulancer og vagtcentral bruge det nye digitale radiosystem SINE (SikkerhedsNettet), som lige nu er i dyb krise på grund af tekniske problemer. Tidsplanen for opbygningen af SINE skrider.

 Borgerne får "sorteper"

 

»Jeg tror desværre, at det går galt. Borgerne bliver taberne,« siger Københavns brandchef Jan Axlev.

»Samariten« skal køre ambulancer i Københavns centrum, mens Falck og Frederiksberg Brandvæsen skal deles om resten af byen.

Københavns Brandvæsen har kørt ambulancerne i 100 år og brandchef Jan Axlev siger, at han ikke er sur over konkurrencen. Men embedsmænd og politikere i Region Hovedstaden har ikke lyttet til kritikken:

»De undervurderer opgaven. Det er meget kritisk,« siger Jan Axlev.

Brandchefen bakkes op af brandmændene i København: »Det er vores klare vurdering, at ambulancetjenesten bryder sammen. Det bliver borgerne, som får »sorteper«,« siger Anders Villadsen fra Brandfolkenes Klub.

Bekymret overborgmester

 

Der er mangel på ambulancefolk i Danmark og Københavns Brandvæsen risikerer at skulle sige farvel til 54 redder-elever. »Samariten«, der sidste år kun havde 160.000 kr. i overskud ud af en omsætning på 90 mio. kr. er ikke godkendt til at uddanne ambulancefolk.

Samtidig frygter brandvæsenet at nogle ambulancefolk vil søge væk og måske tilbage til deres gamle erhverv. Mange er uddannede håndværkere.

Også Københavns overborgmester Ritt Bjerregaard er dybt bekymret ved det nye ambulanceudbud. Københavns Brandvæsen kan ved store ulykker og katastrofer trække på brandvæsenets sygetransporttjeneste, som bemandes af fuldt uddannede ambulancefolk og sygetransportens ambulancer er fuldt udrustede som akutambulancerne.

Men med den nye ordning skal alle sygetransporter udføres med "kolde ambulancer" og med chauffører som ikke er ambulanceuddannede. Dét betyder cirka 13 døgnambulancer og 18 dagambulancer færre i det københavnske beredskab og en samlet reduktion af uddannede ambulancebehandlere på cirka 140 mand.

Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen har i et brev til Ritt Bjerregaard skrevet, at ambulanceberedskabet ikke forringes og at den nye fælles vagtcentral vil være en ekstra gevinst, fordi alle regionens ambulancer kan disponeres ét sted fra.
 
Kilde: BT den 25. november 2008Relaterede sider: