Rykkerprocedure og Inkasso 

Ved manglende betaling af forfaldne beløb vil ABROS GROUP/ APROPOS kommunikation iværksætte inddrivelse af fordringen efter nedenstående procedure.

 
ABROS GROUP/ APROPOS kommunikation er i forbindelse med inddrivelsen berettiget til at kræve rykkergebyr. 

Debitor skal i øvrigt betale samtlige omkostninger, som påløber ved fordringens inddrivelse, uanset om inddrivelsen sker ved ABROS GROUP/ APROPOS kommunikation egen inkasso eller ved ekstern inkasso.
 
Vores rykkerprocedure:

Rykker 1: Såfremt kunden ikke betaler til forfaldsdatoen vil ABROS GROUP/ APROPOS kommunikation kontakte kunden ved brev, mail eller pr. telefon, når betalingsoverskridelsen er konstateret.

Rykker 2: Såfremt betaling ikke er modtaget 8 dage efter rykker 1, fremsendes fornyet rykker på mail

 Rykker 3: Såfremt betaling ikke er modtaget 8 dage fra rykker 2, fremsendes fornyet rykker på mail

Rykker 4: Såfremt betaling ikke er modtaget inden 8 dage fra rykker 3, anmoder ABROS GROUP/ APROPOS kommunikation om at tilgodehavende sendes til inkasso.

ABROS GROUP/ APROPOS kommunikationer ikke forpligtet til at følge denne procedure og afvigelser herfra begrænser ikke ABROS GROUP/ APROPOS kommunikation's rettigheder til inddrivelse afkundens gæld efter danske rets almindelige regler.

Fører den udenretslige inkasso ikke til betaling, vil den overgå til retslig inkasso.


Inkasso
Såfremt ABROS GROUP/ APROPOS kommunikation finder det nødvendigt, overdrages en udestående fordring til inkasso.

Retslig inkasso/ Fogedretten

Det kaldes for retslig inkasso, når inkassofirmaet eller advokaten retter henvendelse til fogedretten.

Debitor's repræsentant vil blive indkaldt til møde i fogedretten, og der har debitor pligt til at møde på det fastsatte tidspunkt. Hvis der er en gyldig grund, kan mødet eventuelt flyttes tidspunktet, men hvis debitor bliver væk, kan debitor risikere at blive afhentet af politiet.


Mødet i fogedretten vil være mellem en foged, kreditor (eller inkassatoren) og en repræsentant for debitor. Som hovedregel er det ikke nødvendigt at have en advokat med til dette møde, og fogeden har pligt til at oplyse dig om dine rettigheder. Det kan dog være en god idé at tage en advokat med på råd, inden du møder op.Relaterede sider: