Hovedpinepiller risikerer at skade børn

Vi guffer hovedpinepiller og putter dem i vores børn mod smerter og feber som aldrig før. Men forskere advarer nu om, at de måske ikke er så ufarlige, som vi bilder os ind

Hvad er værst - den akutte smerte eller plagsomme feber her og nu, eller den måske mulige risiko for astma, høfeber og allergi engang i fremtiden?

Det er det nye dilemma for gravide, børneforældre og læger, efter at både dansk og international forskning nu viser, at forældre risikerer, at deres fostre og børn får eksem, astma og andre luftvejssygdomme af de piller, som ellers var tænkt som en risikofri lindring og trøst.

Et muligt pinagtigt dilemma, som ikke bliver mindre af, at andre danske undersøgelser fra blandt andet Aarhus Universitet,

Rigshospitalet og DTU tidligere på måneden har peget på, at drengefostre, som udsættes for Panodil eller andre smertestillende piller med paracetamol, er i fare for alvorlige misdannelser af kønsorganerne på grund af pillernes tilsyneladende helt usædvanligt stærke hormonforstyrrende effekt.

Professor Jørn Olsen, Aarhus Universitet, er medforfatter til en undersøgelse af knap 80.000 danske kvinder og deres børn, som viser, at indtag af paracetamol under graviditet kan medføre, at børn mindst op til syvårs-alderen kan komme til at lide af astma og høfeber.

Han mener, at både hans egen og andres forskning i hovedpinepillers utilsigtede virkninger bør føre til en større tilbageholdenhed for gravide, forældre og læger.

»Indtil vi forskningsmæssigt får afklaret de her mistanker, og det bør forskningssamfundet kunne i løbet af halvandet eller to år, så vil det være hensigtsmæssigt, at man, inden man tager eller giver pillerne, spekulerer over om de gener, som man har, kan stå mål med den mulige risiko,« uddyber professor Jørn Olsen.

Men det er ikke bare fostre, der måske kan tage skade af pillerne.

Også børn, der får paracetamol som små, har forhøjet risiko for at få astma ifølge en international undersøgelse af over 200.000 børn på seks og syv år, som var blevet behandlet med paracetamol i de første år af deres levetid.

Samme resultater viser en norsk undersøgelse fra september i år. De seneste forskningsresultater får dog ikke børnelæge, Henrik Schrøder, Skejby Sygehus, til at ryste på hånden.

»Jeg kender ikke undersøgelserne, men mener, at det er rigtigt at give børnene Panodil, hvis de har ondt eller høj feber,« siger Henrik Schrøder.

Heller ikke professor Hans Bisgaard fra Dansk BørneAstma Center ved Københavns Universitet er synderligt alarmeret. Han mener, forklaringen på børnenes sygdomme ikke behøver at ligge hos Panodilerne, men at de måske har fået pillerne, fordi de i forvejen var syge af astma, allergi og eksem.

»Jeg mener ikke, at vi på nuværende tidspunkt ved, hvad der er hønen og ægget i denne sag, og at man skal være varsom med at påstå noget, som man ikke ved,« siger Hans Bisgaard, der oplyser, at han har forskning på vej, som yderligere kan belyse problemstillingen.

Også chef for Institut for Rationel Farmakoterapi Steffen Thirstrup understreger, at der ikke er nogen grund til panik over de nye forskningsresultater.

»Selv om risikoen for astma eller allergi stiger til det dobbelte ved brug af Panodil til gravide eller mindre børn, så skal man huske på, at der stadig er tale om en meget lille risiko,« siger han.

Vigtigt at få afklaring
At forbrugernes dilemma ikke står lige foran en løsning pointeres af, at der i november i år er blevet offentliggjort to mindre forsøg, et tysk og et australsk med sammenlagt mindre end 4.000 børn, som begge afviser, at paracetamol er skyld i allergi og astma.

Men professor Jørn Olsen mener ikke, at frikendelse af pillernes mulige bivirkninger er forsvarlig på det nuværende grundlag:

»Det er rigtigt, at risikoen for sygdom ikke er stor, men problemet er jo, at der bliver spist så utroligt mange piller, og derved bliver selv en beskeden risiko af betydning, hvorfor man bør sætte ind og få opklaret og afklaret de her spørgsmål hurtigst muligt,« siger Jørn Olsen, der understreger, at forskningen bør udføres af forskere, som er helt uafhængige af medicinalindustrien.