HOSTE-GENOPLIVNING ved hjertestop virker ikke


Genoplivningsrådene i Norge, Sverige og Danmark har modtaget en række henvendelser fra personer som har modtaget information om ”Hoste-genoplivning” og ”Hvordan overlever man et hjerteanfald når man er alene”.

Det engelske råd for genoplivning Resuscitation Council UK) har tidligere udarbejdet en udtalelse om denne information.

På Internettet og Facebook er budskabet om såkaldt ”Hoste genoplivning” og ”Hvordan overlever man et hjerteanfald, når man er alene” blevet spredt. Det anbefales i disse meddelelser, at man skal begynde at hoste kraftigt gentagende gange, hvis man er alene og tror, at man er ved at blive ramt af et hjertetilfælde. Det anbefales ligeledes, at man straks skal tage på hospitalet – om nødvendigt selv køre derhen i bil.
 

Dansk Råd for Genoplivning anbefaler følgende:

  • Lær at genkende symptomerne på et hjerteanfald (blodprop i hjertet)
  • Tilkald straks hjælp: Ring 1-1-2 og hent om muligt en hjertestarter
  • Ved hjertestop – påbegynd straks hjerte-lunge-redning: 30 tryk og 2 indblæsninger

Hjertestop er karakteriseret ved:

  • Bevidstløshed
  • Fravær af normal vejrtrækning

Hjerteanfald (blodprop i hjertet) kan have følgende symptomer:

  • Smerter og trykken i brystet. Smerterne varer oftest ved i flere minutter.
  • Smerter og ubehag i andre dele af overkroppen. Smerter kan stråle ud i en eller begge arme, op i kæben, hals eller ryg.
  • Besværet vejrtrækning.
  • Andre symptomer: Kold og klamt svedende, svimmelhed og/eller kvalme.

Ved mistanke om hjerteanfald (blodprop i hjertet) tilkald straks hjælp: Ring 1-1-2.

 


Denne information kan du læse her i en bearbejdet udtalelse

Via internettet og mail sendes denne besked om hoste og genoplivning. Her anbefales det at man skal begynde at hoste kraftigt gentagende gange. Dette råd er baseret på enkeltstående tilfælde. Hvor personer har været i stand til at opretholde en beskeden kredsløbsfunktion under hjertestoppet ved at hoste kraftigt – omtales som ”Host-genoplivning”.

Dette fænomen er observeret hos monitorerede patienter, som har udviklet hjertestop i forbindelse med en kateterundersøgelse af hjertet på hospital. Patienten er blevet opfordret til at hoste kraftigt, og under disse særlige omstændigheder er der registreret en målelig kredsløbsfunktion. Dette støtter teorien om brystkompressioner (hjertemassage9 skaber et kredsløb ved at øge trykket i brysthulen, idet host har samme effekt.

Dette er ikke sansynligt, at personer som rammes af hjertestop vil være vidende om dette, før bevidstløshed er indtruffen.

Der foreligger ingen dokumentation for, at en person, som rammes af hjertestop, vil være i stand til at hoste kraftigt og selv køre bil til hospitalet.


Meddelelsen indeholder misvisnende informationer. Effekten af ”Host-genoplivning” som beskrevet i diverse mail er udokumenteret og må anses for at være tvivlsom.  Hoste kan hverken forhindre eller behandle et hjerteanfald (blodprop). Det gør sig ligeledes gældende for hjertestop uden for hospital.

Et hjertestop kræver behandling hurtigst muligt, idet hjerteanfaldet kan udvikle sig til et hjertestop.
Relaterede sider: