Få hjælp og råd på Giftlinien

Ring 82 12 12 12 døgnet rundt

 
I tilfælde af forgiftning kan du få råd og hjælp på Giftlinien: Ring 82 12 12 12 døgnet rundt
 
Ved åndedræftsbesvær, sløvhed, bevidstløshed eller kramper, Ring direkte til  1 1 2 og giv førstehjælp
 
Se ikke tiden an, hvis du tror, der kan være sket en forgiftning. Det kan vare flere timer, inden man viser tegn på forgiftning.
 
Medbring altid produktet, medicinglasset,emballagen, plantedele eller lignende, hvis du tager til lægen eller på skadestuen.
 
 

Relaterede sider: