Færdselsrelateret førstehjælpskursus

 
For at få et kørekort, skal du bestå et kursus i førstehjælp.
Det tager 8 timer fordelt på 4 timers Hjerte-Lunge-Redning og 4 timers færdselsrelateret førstehjælp.

Formål
Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af en livløs person ved at give Hjerte-Lunge-Redning.
 
Mål
Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne:
 • Anvende førstehjælpens 4 hovedpunkter
 • Yde Hjerte-Lunge-Redning til en bevidstløs person uden vejrtrækning
 • Alarmere på det situationsbestemt rigtige tidspunkt i forløbet, alt efter om der er én eller flere hjælpere til stede
Have forståelse af:
 • Overlevelseskæden
 • De enkelte trins placering i den samlede rækkefølge af basal genoplivning.
Indhold
 • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
 • Overlevelseskæden
 • Hjerte-Lunge-Redning
 • Stands ulykken og sørg for egen, den tilskadekomnes og omkringståendes fysiske sikkerhed
 • Kontrol af bevidsthed
 • Råb på hjælp
 • Frie luftveje
 • Kontrol af åndedræt
 • Alarmering
 • Hjertemassage
 • Kunstigt åndedræt
 • Aflåst sidelejeRelaterede sider: