Førstehjælp på skoleskemaet

Det vil både føre til færre skadestuebesøg og million-besparelser for samfundet, hvis der bliver indført obligatorisk undervisning i førstehjælp i folkeskolen

Skoleelever i lande som Norge, Sverige, Tyskland og Østrig bliver i dag undervist i, hvordan man stopper en blødning og lægger en bandage, og der bør også komme førstehjælp på skemaet i de danske folke- pg privatskoler.

Det mener ASF-Dansk Folkehjælp, der bl.a. udbyder kurser i netop førstehjælp. Organisationen har ud fra Institut for Folkesundheds statistikker regnet sig frem til, at indførelsen af obligatorisk førstehjælpsundervisning i skolerne vil kunne spare 40 pct. af alle elevers skadestuebesøg, og samfundet for 50 mio. kr. om året.

Hvert år må ca. 120.000 skoleelever en tur på skadestuen, og mange elever ville kunne spare både turen og ventetiden på skadestuen, hvis elever og lærere i højere grad selv var i stand til at behandle skaderne.

»Hver gang der sker ulykker, kan man i skolerne ikke selv behandle skaderne, og da man samtidig ikke tør tage ansvaret for at undlade egentlig behandling, ja så vælges den sikre løsning, og skolerne sender derfor en lærer eller forældre med eleven på skadestuen,« lyder det generalsekretær Klaus Nørlem, ASF-Dansk Folkehjælp. Konceptet er klart

For to år siden begyndte ASF-Dansk Folkehjælp at undersøge muligheden for indføre af førstehjælp i folke- og privatskoler.

Organisationen har nu udarbejdet et helt koncept for en obligatorisk undervisning. Konceptet omfatter nye førstehjælpsbøger og undervisningsmaterialer på tre niveauer, som er målrettet mod henholdsvis 0.-3. klasse, 4.-6. klasse og 7.-10. klasse.

I forbindelse med konceptet, som er døbt av-av.nu, er der udviklet et interaktivt førstehjælpsspil, der på en sjov og underholdende måde skal lære de unge praktisk førstehjælp i og uden for skolen. Store besparelser

Ifølge ASF-Dansk Folkehjælp kræver det ikke mange kræfter at sætte undervisningen i gang. Ud over politisk opbakning skal der blot uddannes én førstehjælpsinstruktør på hver skole, som kan varetage undervisningen.

Det vil koste et engangsbeløb på 26 mio. kr. at uddanne en førstehjælpsinstruktør på landets i alt ca. 2.100 folke- og privatskoler. Til gengæld vil samfundet ifølge ASF-Dansk Folkehjælps regnestykke kunne spare 50 mio. kr. på skadestuebesøg. Hvert år.

»Det betyder, at der allerede i det første år med obligatorisk førstehjælpsundervisning er ”overskud” på investeringen – og så har vi ikke engang vægtet hele det menneskelige aspekt, hvor førstehjælpsviden jo både redder menneskeliv og begrænser efterfølgende varige mén, hvilket jo også hospitalerne sparer penge og ressourcer på,« udtaler Klaus Nørlem.

 Relaterede sider: