Førstehjælp i folkeskolen

Vi har ikke obligatorisk undervisning i førstehjælp i Danmark. I Norge har de det i folkeskolen, og der overlever flere. En hjertespecialist mener, at det også burde være sådan i Danmark.

Vigtig indsats

Ifølge Christian Torp-Pedersen, professor i hjertesygdomme på Bispebjerg og formand for Dansk Råd for Genoplivning, er det meget vigtigt at gøre noget på området.

- Der er ingen tvivl om, at det vil medføre en bedre overlevelse. Det er helt klart, at der i Danmark gives forbløffende lidt hjælp til hjertestop sammenlignet med de omkringliggende lande. En åbenlys er faktor er, at man i Danmark ikke lærer førstehjælp, mens man gør det i andre lande.

Han mener dog, at det vil have større effekt at vente med undervisningen til i Folkeskolen.

- Når børn er tre år gamle skal man huske at de ikke selv kan yde hjertemassage, og det vil blive nødvendigt senere at genopfriske kurset, siger han.

- Hvis man underviste i det i Folkeskolen ville mange af børnene tværtimod kunne huske, hvad de har lært. Desuden ville de nok kunne inspirere mange voksne til at også at tage et kursus. Det ville være en måde at øge sandsynligheden for, at der er en til stede ved et hjertestop, der har lært førstehjælp.

Han påpeger, at vi historisk set lærte halvdelen af befolkningen førstehjælp dengang, vi havde værnepligt. Men da værnepligten blev nedlagt, og der ikke blev oprettet noget i stedet, fik vi en større årgang, der i dag ikke kan førstehjælp.

Obligatorisk i Norge
Ifølge tal fra hjertestopregisteret er der hvert år 3.500 danskere, der får hjertestop uden for et sygehus.

Halvdelen af disse sker, mens andre er til stede, og i disse tilfælde er det afgørende vigtigt for en persons chance for at overleve, at genoplivning sker inden for få minutter. Som tommelfinderregel falder chancen for at overleve med ti procent for hvert minut, der går, efter at hjertet har sat ud.

Kun i 29 procent af tilfældene yder forbipasserende hjertemassage. Derfor overlever kun fem procent af de danskere, der får hjertestop uden for et sygehus.

Til sammenligning har de i Norge indført førstehjælp i skolen, og tallene taler sit klare sprog.

19 procent af nordmændene overlever et hjertestop uden for sygehuset. Dog skal tages højde for, at Norges registre indtil videre kun dækker byområder, mens de for Danmark er landsdækkende.

Bedre før Folkeskolen
Alligevel mener Jan Andreasen, Socialdemokratisk ordfører i Børne- og Ungdomsudvalget i København ikke, at det bare er noget der skal indføres for enhver pris.

- Som situationen er lige nu i København er jeg meget skeptisk over for tvungen undervisning i Folkeskolen. Vi gennemførte konceptet »Faglighed for alle« sidste år, fordi hver fjerde elev går ud af folkeskolen uden at kunne læse og skrive. Og det er altså rigtig vigtigt, siger Jan Andreasen, Socialdemokratisk ordfører i Børne- og Ungdomsudvalget i København.

Hjertespecialister er enige om at undervisning i førstehjælp redder liv. Desuden viser tal fra Norge, hvor førstehjælp er obligatorisk i folkeskolen, at væsentlig flere overlever hjertestop. Er det afgørende her ikke at sikre, at vi redder flere liv i fremtiden?

- Jeg synes, det er et sympatisk forslag, men vi er nødt til at spørge, hvad der er skolens primære opgave. En fedmeepedimi kører også, og vi kan spørge os selv om det skal prioriteres højere. Vi kan alle sammen komme med vores ønsker. Jeg foreslår at man lægger det i børnehaverne eller i fritidshjemmene. Læg det før børnene begynder i skolen, siger Jan Andreasen.Relaterede sider: