Hvorfor lære førstehjælp Har du tænkt på, at førstehjælp kan redde liv - også dit ?

 
Førstehjælp redder liv - og alle kan lære at hjælpe. Vi tilbyder førstehjælpskursus til lærerne  og elever i skolen.

Vi er klar med et specialtilbud som kan bruges i januar - marts 2011 på din skole. Kontakt os for mere information.

Jo hurtigere hjælpen sættes ind des bedre. For hvert sekund, der går uden genoplivning, falder chancerne for at overleve.

En person med hjertestop dør uopretteligt efter 8-11 minutter, hvis vedkommende ikke får hjælp. Med hjertemassage og kunstigt åndedræt kan man forlænge fristen til ca. 15 minutter.
 
Der forekommer ca. 3.300-3.500 hjertestop uden for sygehus om året i Danmark. Fem pct. overlever i mere end 30 dage.
 
Ifølge Dansk Hjertestop register, får 3.500 personer årligt hjertestop uden for hospital.
  • I byzoner overlever 11%
  • På Landet overlever kun 5 %

Falder man om med hjertestop i Danmark, kan man ikke regne med, at en medborger yder førstehjælp, indtil ambulancen ankommer.

I kun 27 pct. af tilfældene griber andre ind. I Sverige sker det i 39 pct. og i Norge i over 50 pct. af tilfældene. Det viser en ny rapport fra Hjertestopregisteret, som beskriver indsatsen for patienter med hjertestop i perioden 2002 til 2003.

Der har været tale om at indføre førstehjælpskurser som obligatoriske i folkeskolen eller i forbindelse med, at man tager kørekort. Loven er allerede vedtaget i 2005. Men det har ikke ændret lærernes og elevernes kompetancer i førstehjælp.
 
I Norge har børnene førstehjælp på skoleskemaet.Vi tilbyder førstehjælpskurser til Jeres skole, kontakt os for et godt tilbud på telefon eller mail.Relaterede sider: