Kørekort og førstehjælp

Obligatorisk kursus i førstehjælp
 
For at få lov til at gå op til din første køreprøve, skal du have gennemført et 8 timers kursus i færdselsrelateret førstehjælp.

Folketinget har nu vedtaget en ny lov. det betyder at førstehjælp og kørekort skal hænge sammen.
 
 
Det betyder samtig også, at når du ansøger om at gå op til køreprøven, skal du vedlægge et kursusbevis, som højst er 1 år gammelt.

Hvad er formålet med kurset og hvad indeholder det?
Formålet er at give dig viden, færdigheder og holdninger, så du kan yde førstehjælp ved trafikulykker. Kurset varer 8 timer og indeholder førstehjælp i basal genoplivning (4 timer) og færdselsrelateret førstehjælp (4 timer).

Ved kursets afslutning skal du kunne:
  • Handle hensigtsmæssigt på et skadested, herunder håndtere flere tilskadekomne og kunne tage de nødvendige forholdsregler så du ikke selv at komme til skade
  • Yde genoplivning (hjerte-lunge-redning) til en person uden vejrtrækning og livstegn
  • Yde førstehjælp til de typiske skader i forbindelse med trafikulykker
  • Forebygge chok, 
Instruktøren på kurset skal være godkendt af Dansk Førstehjælpsråd. 
 
For at få et kørekort, skal du bestå et kursus i førstehjælp.
(
Det tager 8 timer fordelt på 4 timers Hjerte-Lunge-Redning og4 timers færdselsrelateret førstehjælp).

Dispensation i særlige tilfælde
Politiet kan - i særlige tilfælde - give dispensation for kravet om kurset, hvis
  • du har et handicap
  • du inden for et år har gennemgået et tilsvarende førstehjælpskursus
  • du kan dokumentere, at du har tilstrækkelige færdigheder og viden om førstehjælpRelaterede sider: