Førstehjælp - følg fjernsynsprogrammet Ha det Godt med Marianne Florman


Vi kan alle sammen blive vidner til et trafikuheld eller anden form for uheld, hvor en eller flere personer har brug for førstehjælp. Men ved vi hvad vi skal stille op?
 
Her bliver der set på de forskellige redskaber, der skal til for at udføre den rette førstehjælp, og Marianne Florman prøver sin egen viden om førstehjælp af. Hun deltager i en indsatsøvelse, som Beredskabsstyrelsen Midtjylland har forberedt.
Desværre har man ikke fået tilføjet de nye guideline - disse er beskrevet herunder

Se filmen Redningsøvelse (11:21)

Grundprincipper ved førstehjælp:
 • Skab sikkerhed- trafikken standses, nødblink på egen bil - sørg for egen sikkerhed.
 • Vurder personen
  Det grundlæggende princip man anvender i al førstehjælp til tilskadekomne er:
  A - Airway (frie luftveje)
  B - Breathing (vejrtrækning)
  C - Circulation (kredsløbet og hjertet)

  Tjek for vejrtrækning udføres ved at benytte Se, Føl og Lyt. Man placerer sit hoved få centimeter fra personens mund og ser ned på brystkassen, om den hæver sig, lytter efter vejrtrækning og føler efter bevægelser.

  Er der ikke normal vejrtrækning eller er personen bevidstløs påbegyndes hjertemassage. Start straks med 30 tryk på brystkassen efterfulgt af to indblæsninger. Det fortsætter man med indtil der kommer hjælp eller personen pludselig kommer til bevidsthed
  Læs også om de nye førstehjælpsguideline 2010

  Uden ilt dør hjernecellerne i løbet af få minutter. Det er afgørende, at man undersøger og behandler den tilskadekomne i den nævnte rækkefølge, da frie luftveje er en forudsætning for, at man kan trække vejret eller få luft i lungerne, og vejrtrækning er en forudsætning for blodcirkulationen.
 • Tilkald hjælp
  Ring 112, og oplys, hvad der er sket, hvor det er sket, hvor mange der er kommet til skade, hvor du ringer fra. Oplys specielle forhold, som for eksempel fastklemt person i bil.
 • Giiv førstehjælp
  Man skal stadig observere den tilskadekomne, da tilstanden hurtigt kan ændre sig. Bliver man nødt til at forlade den tilskadekomne på grund af flere tilskadekomne lægges personen i stabilt sideleje for at sikre frie luftveje.
Ved flere tilskadekomne bliver man nødt til at prioritere sin indsats. Det er sjældent den der råber højest, som har brug for akut hjælp.