Førstehjælp redder liv ved hjertestop

Antallet af danskere, der træder til med livreddende førstehjælp, er tredoblet siden 2011. Samtidig er overlevelsen mere end fordoblet.

 

Det viser helt nye tal fra Dansk Hjertestopregister, som placerer Danmark i eliten, når det gælder tilskuernes evne til at redde liv.
 

I 2011 fik 58 % af de personer, som faldt om med hjertestop uden for hospital, livreddende førstehjælp, inden ambulancen nåede frem. I 2001 var tallet blot 19 %. Det er en meget markant forbedring på en relativ kort årrække, mener læge Mads Wissenberg, Gentofte Hospital, der sammen med professor Christian Torp-Pedersen, Aalborg Universitet, står bag analysen af tallene i Dansk Hjertestopregister i samarbejde med en større dansk forskningsgruppe.

”Vi ved, at patienter, som får livreddende førstehjælp, inden ambulancen når frem, har en overlevelse, der er over tre gange højere end dem, der ikke får hjælp, inden ambulancen når frem”, siger Mads Wissenberg og fortsætter: ”Udviklingen tyder på, at der er sket en holdnings- og adfærdsmæssig ændring blandt danskerne, og det betyder samtidig, at vi i Danmark er tæt på at være blandt de lande i verden, hvor flest vidner til hjertestop træder til, og det kan vi godt være stolte af”.


Vi kender hjertestarterne, men bruger dem for lidt 

I 2001 blev hjertestarterne brugt i 1,4 % af tilfældene med hjertestop uden for hospital, mens det i 2011 var 2,5 %.