Fjæsing  - en giftig fisk i de danske farvande

Fjæsingen omtales også som havets hugorm

Nu er det tid for fjæsingen at fouragere tæt ved kysten. Den holder til i sandbunden hvor den gerne ligger nedgravet i sandet på lavt vand om sommeren.


Det kan gøre rigtigt ondt, hvis du stikker dig på en fjæsing. Det opleves som kraftige smerter, hævelse og misfarvning i huden, der hvor du er blevet stukket - det er bare nogle af symptomerne.Fjæsingen (Trachinus Draco) findes i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat, Sund og Bælter samt i den østlige Østersø, hvor den ernærer sig af krebsdyr og småfisk. Det meste af året lever den i vanddybder på 5-25 meter, men kommer i parringstiden ind på ½-1 meter vand. Fjæsingen kendetegnes ved en smal langstrakt krop (op til ca. 40 cm lang). På den forreste korte rygfinne samt på gællelågene sidder der giftpigge, som fjæsingen rejser hvis den føler sig truet. Gatfinnen og den lange rygfinne strækker sig helt ned til haleroden.

Fjæsingens gift er varmelabil, dvs. den bliver nedbrudt ved opvarmning.

Stik af fjæsingens pigge sker når badende træder på fisken på lavt vand eller ved håndtering af fangede fisk. Giftinjektion sker automatisk ved stik, hvad enten stikker kommer fra en levende eller død fisk. Stikket er smertefuldt, men sjældent alvorligt. Efter et stik opstår der stærke smerter, hævelse og misfarvning omkring stikket. Smerterne kan stråle ud i hele den påvirkede legemsdel (fra finger til arm eller tå/fod til ben). Hovedpine og svimmelhed kan også forekomme.

Behandling af fjæsing stik:
  • Anbring stikstedet i så varmt vand som muligt uden at skolde (typisk 40-45 grader varmt) til smerten er aftaget (30-60 min., i nogle tilfælde op til 90 min).
  • Giften er varmelabil. Den ødelægges, når den varmes op.Afprøv temperaturen med en rask hånd. Det varme vand lindrer smerten.
  • Fjæsingens gift neutraliserer man altså med varme.
  • Fjern eventuelle rester af piggen, og vask med vand og sæbe.
  • Smertestillende behandling kan også komme på tale og husk også stivkrampevaccination, hvis du ikke er blevet vaccineret inden for de seneste 10 år.
  • Søg læge eller ring til GIFTLINJEN på 82121212, hvis symptomerne fortsætter eller er meget udtalte - eller hvis der opstår tegn på infektion.

Smerterne kan blive ved i op til 24 timer og hævelsen kan bestå i måneder, men det sker kun sjældent, at fjæsing stik fører til alvorlig sygdom. Det er vigtig at være stivkrampevaccineret indenfor 10 år hvis man bliver stukket af en fjæsing. Stikkene ledsages imidlertid ofte af infektioner med usædvanlige bakterier, som kræver antibiotisk behandling.Relaterede sider: