Hvis du ser andre i fare

  • Svøm aldrig efter nødstedte personer. Det øger risikoen for flere druknede. Mange drukneulykker skyldes netop folk, som kaster sig ud i et redningsforsøg.
  • Ring altid 112 så hurtigt som muligt. Orienter dig om så præcis adresse som muligt.
  • Hvis du ser et badedyr drive til havs, så ring til 112 uanset om du kan se en person i nærheden eller ej. På den måde bliver politiet informeret og kan orientere redningsmyndighederne. I tilfælde det kun er badedyret, der er drevet til havs, kan politiet afværge en større redningsaktion, hvis andre personer melder det fritsvømmende badedyr og tror nogen er druknede.