Den københavnske Lægeambulance

 
Lægeambulancen er bemandet med en speciallæge i anæstesiologi og en specialuddannet lægeambulanceassistent, og rykker ud hele døgnet 365 dage om året.
 
Lidt baggrundshistorie
Lægeambulancen i Københavns Kommune blev startet i 1985. Lægeambulancen blev til som følge af et politisk initiativ af den daværende socialdemokratiske hospitalsborgmester Jørgen Frederiksen, som på baggrund af en forsøgsperiode på 14 dage samt en lang række artikler i fagbladet "Sygeplejersken", af redaktør Peter Skeel Hjort, om udenlandske præhospitale ordninger, dekreterede en forsøgsperiode på 2 år.
 
I opbygningen af det nye lægeambulancekoncept deltog foruden overlægen Mogens Bredgaard Sørensen,også en række af anæstesiafdelingens meget engagerede læger, bl.a. Niels Christian Ahn, Niels Ove Petersen, John Wagner Nielsen, Michael Sprehn, Jørgen Jensen, Thyge Lynghøj Nielsen, Carsten Bo Petersen, Anne Munksgård, Henriette Bott Petersen og Steffen Høgskilde.
 
Fra Københavns brandvæsen, deltog en lang række specialudvalgte ambulancefolk fra Københavns brandvæsen.
Deltagerne i starten af opbygningen af lægeambulancekonceptet var: Poul Larsen, Henning Dons, Jan van de Louw, John Møller Jørgensen, Steen Wingaard, Poul-Erik Lagermann og Ib Fusager Johnsen.
 
Senere blev flere dygtige ambulancefolk tilknyttet H:S:Lægeambulancetjenesten.
 
Konceptet med lægeambulancetjenesten har siden bredt sig til heleDanmark.
 

 
Relaterede sider: