Hvad er en hjerteblodprop?

 

Det er et hjertetilfælde, der opstår som følge af en hjerte-kar-sygdom. ’Kransåresygdom’, ’koronar arteriesygdom’ og ’iskæmisk hjertesygdom’ er andre betegnelser, der anvendes i forbindelse med koronar hjertesygdom.

Hvad er årsagen til et hjerteanfald?

Den medicinske betegnelse for en blodprop er myokardieinfarkt. Et hjertetilfælde opstår, når blodforsyningen til en del af selve hjertemusklen - myokardiet - reduceres væsentligt eller standses helt. Dette sker, når én af arterierne, som forsyner blod til hjertemusklen, blokeres på grund af en forhindring. Denne blokering opstår som regel efter længere tids fedtlignende aflejringer som følge af aterosklerose.

Et hjerteanfald forårsages som regel af en blodprop, som er dannet i koronararterien. Dette sker ved, at en fedtklump i blodkarret revner. Blodpladerne i blodet klistrer sig fast på revnen for at dække det sår, der er opstået, og danner dermed en blodprop, der blokerer for blodcirkulationen til noget af hjertemusklen.
 
Dette kaldes nogle gange koronartrombose eller koronarokklusion. Et myokardieinfarkt er beskadigelse eller total ødelæggelse af et område i hjertemusklen som følge af reduceret blodtilførsel til det pågældende område.

Hvis blodforsyningen standses i længere tid, lider muskelcellerne ubodelig skade og går til grunde. Invaliditet eller død kan være resultatet for den enkelte, alt afhængigt af, hvor meget hjertemusklen er beskadiget.

Nogle gange kan en koronararterie midlertidigt trække sig sammen eller gå i krampe. Når dette sker, indsnævres arterien og blodforsyningen til en del af hjertemusklen mindskes eller standser helt. Hvad årsagen er til disse kramper vides ikke med sikkerhed. Hvis krampen er alvorlig, kan dette føre til et hjerteanfald.


Relaterede sider: