Dødsbrande i 2005

 
Hidtil største antal omkomne i brande, som skyldes tobaksrygning
87 mennesker mistede livet på grund af brand i 2005. Der var mange mandlige ofre og flere påsatte brande end normalt.
At uforsigtig tobaksrygning er den hyppigste årsag til dødsbrande i Danmark er ikke noget nyt. Men rygning har aldrig tidligere været årsag til, at så mange mennesker mistede livet i brand som i 2005. Brande anstiftet af tobaksgløder formodes sidste år at have været årsag til mindst 44 af de 87 registrerede dødsfald på grund af brand.

Det fremgår af opgørelsen over dødsbrande i 2005, som er udsendt af Beredskabsstyrelsen og DBI.

Over gennemsnittet
Tallet på 87 omkomne er én mere end i 2004 og fem mere end gennemsnittet på 82 årligt branddøde i de seneste 10 år.

De 87 dødsfald indtraf i forbindelse med 82 brande, hvoraf de 80 fandt sted i boliger. For 16 af disse brandes vedkommende er der ikke oplyst nogen brandårsag, mens der for de øvrige 69 brande foreligger en konstateret eller formodet årsag.

Den halvdel af brandene, som ikke skyldes tobak, fordeler sig på en række forskellige årsager, herunder uforsigtighed i forbindelse med levende lys, madlavning og elektrisk udstyr.

Dobbelt så mange mænd
En årsag, der skiller sig ud i forhold til tidligere, er påsat brand, som tegner sig for fem af brandene.

Dødsbrande rammer normalt flere mænd end kvinder. Med 58 mandlige og 29 kvindelige ofre i 2005 var denne forskel dog mere markant end tidligere. Dvs. dobbelt så mange mænd som kvinder.

At der omkom lidt flere i lejligheder end i villaer og rækkehuse svarer også til det billede, der kendes fra tidligere. Men beboere i særligt beskyttede boliger for ældre og handicappede, herunder plejehjem, var relativt langt mere udsatte for dødsbrande end andre. Næsten hver femte af de 80 boligbrande fandt sted i disse boligformer.

Det samlede mønster for dødsbrande i 2005 bekræfter mere tydeligt end tidligere set, at disse ulykker især rammer svage og socialt udsatte grupper.

Ole B. Kristensen

Opgørelse over dødsbrande 2005

Omkomne mænd Omkomne kvinder
Alder Antal Procent Antal Procent
Under 15 år 1 2 2 7
15-29 år 1 2 1 3
30-49 år 18 31 7 24
50-66 år 15 26 8 21
67-79 år 10 17 7 24
80-89 år 10 17 4 14
90 år og derover 3 5 2 7
I alt 58 100 29 100

Måned Omkomne Brande
Januar 7 7
Februar 10 10
Marts 9 8
April 13 10
Maj 3 3
Juni 5 5
Juli 10 10
August 8 8
September 3 3
Oktober 6 5
November 2 2
December 11 11
I alt 87 82


Antal omkomnepr. brand
1 død i79 brande
2 døde i2 brande
4 døde i 1 brand


Konstaterede og
formodede brandårsager
Omkomne Brande
Tobaksrygning diverse 21 18
Sengerygning 23 23
Rygning i alt 44 41
Ild i defekt fjernsyn 2 2
Ild i defekt (Oliefyr, gasovn og clockradio) 3 3
Væltet lampe 1 1
Elektricitet i alt 6 6
Påsat 5 5
Selvmord 2 2
Bilbrand 1 1
Stearinlys 5 5
Eksplosion 2 2
Uforsigtighed i forb. med madlavning 5 5
Ild i juletræ/dekoration 1 1
Børns leg med ild 2 1
Ukendt 14 13
I alt 87 82Brandstedernes fordeling Omkomne Brande
Lejligheder 34 30
Plejehjem, beskyttede boliger mv. 15 15
Boliger med type uoplyst 4 4
Villaer og rækkehuse 29 28
Kolonihavehus (sommerhus) 3 3
Boliger i alt 85 80
Biler 1 1
Udendørs (Båd) 1 1
I alt 87 82


Brandstedernes geografiske fordeling Omkomne Brande
København (inkl. Frederiksberg) 10 9
Københavns Amt 10 9
Frederiksborg Amt 4 4
Roskilde Amt 6 6
Vestsjællands Amt 9 6
Storstrøms Amt 4 4
Bornholms Amt 0 0
Fyns Amt 10 10
Sønderjyllands Amt 3 3
Ribe Amt 4 4
Vejle Amt 3 3
Ringkøbing Amt 3 3
Århus Amt 11 11
Viborg Amt 1 1
Nordjyllands Amt 7 7
Uoplyst 2 2
Danmark i alt 87 82

Kilde: Beredskabsstyrelsen og DBI