Færdselsrelateret førstehjælp

For at få et kørekort, skal du bestå et kursus i førstehjælp.
Det tager 8 timer fordelt på 4 timers Hjerte-Lunge-Redning og 4 timers færdselsrelateret førstehjælp.
Lidt faktaviden om førstehjælp, der er 6 trafikdræbte om ugen i DK.
 
Kørekort kursus
Hvis du selv finder deltagere til et kursus i førstehjælp - så kik med her
 
Hvis I er mindst:
Jeres deltagerpris
Storkøbenhavn
Jeres deltagerpris
Sjælland
6 personer
Find nogle flere :-)
Find nogle flere :-)
8 personer
625 kr. pr. person
675 kr. pr. person
10 personer
500 kr. pr. person
550 kr. pr. person
12 personer
425 kr. pr. person
475 kr. pr. person
14 personer
360 kr. pr. person
410 kr. pr. person
16 personer
325 kr. pr. person
375 kr. pr. person
 
Dette kursus afvikles på en lørdag - Kontakt os
 
FormåL
Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved trafik- og færdselsrelaterede ulykker.
 
Mål
Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne:
 • Handle hensigtsmæssigt på et skadested, herunder håndtere flere tilskadekomne og kunne tage de nødvendige forholdsregler for ikke selv at komme til skade
 • Yde livreddende førstehjælp til livstruende skader der medfører spærring af luftvejene, nedsat/standset vejrtrækning og/eller schock som følge af trafik- og færdselsrelaterede ulykker
 • Yde livreddende førstehjælp til hovedlæsioner, brud på nakke, rygsøjle og/eller bækken samt store ekstremiteter
 • Foretage nødflytning af en tilskadekommen, hvis det vurderes nødvendigt
 • Forebygge schock, herunder føre en beroligende samtale med den/de tilskadekomne
have forståelse af:
 • Den livsvigtige ilttransport
 • Virkninger og symptomer på hovedlæsioner, brud på nakke, rygsøjle og/eller bækken.
Indhold
 • Forhold ved trafik- og færdselsrelaterede ulykker
 • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
 • Nødflytning
 • Livreddende førstehjælp-ABC og den livsvigtige ilttransport
 • Alarmering
 • Shock
 • Psykisk førstehjælp
 • Blødninger
 • Hovedlæsioner
 • Brud på nakke, rygsøjle og/eller bækken
 • Brud på arme og ben
Tid
4 timerRelaterede sider: