86 ofre for brand i 2004

artikel af Ole B. Kristensen

Tobaksgløder var årsag til et rekordstort antal brande, som kostede menneskeliv
86 mennesker omkom sidste år i Danmark i forbindelse med 79 brande. Det viser den årlige oversigt over dødsbrande fra Beredskabsstyrelsen og Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut (DBI).


Tallet for de omkomne i 2004 ligger over gennemsnittet for de seneste 10 år på 83 årlige branddødstilfælde. I forhold til 2003 er der dog tale om et fald på seks personer.


Flere af årets dødsbrande blev antændt af cigaretter, der var tabt i polstermøbler.

Tobaksgløder fra uforsigtig rygning kostede ifølge oversigten 39 mennesker livet i 2004.
Tallet er det højeste, som nogensinde er registreret i Danmark.

Elektricitet, som tegner sig for omkring hver femte brand, er i lighed med 2003 den næsthyppigste årsag til dødsbrande.

 
Børnefamilier ramt
Fem brande kostede i 2004 mere end ét menneskeliv. Ved to brande omkom tre personer, mens der i tre tilfælde indebrændte to personer.
Flere af disse brande ramte børnefamilier på særlig tragisk vis.
  • På Lolland indebrændte en 36-årig mor sammen med to børn på henholdsvis 3 og 11 år. Branden, der fandt sted i familiens hus, menes at være opstået i forbindelse en samlevers tobaksrygning.
  • I Vestjylland mistede en far og hans toårige datter livet på grund af en brand, som startede i et mini-musikanlæg. Ilden opstod på grund af en lysbuedannelse i cd-afspilleren.
  • Sidst på året mistede tre udenlandske statsborgere livet under en brand på et hotel i København, der blandt andet benyttes til nødboliger og lignende former for midlertidigt ophold. To af de omkomne var mor og datter.
Også midaldrende kvinder
I lighed med tidligere omkom der flest mænd (58 %) ved årets dødsbrande. At den største gruppe mandlige brandofre er at finde i aldersgruppen 30 – 49 år, er ikke usædvanligt.
Derimod er det nyt, at antallet af kvindelige ofre nu også topper i denne aldersgruppe.
  • 11 af årets dødsbrande opstod i plejeboliger (plejehjem, beskyttede boliger o. lign.), hvilket er mere end en fordobling i forhold til 2003.

Den samlede oversigt over dødsbrande kan ses på Beredskabsstyrelsens hjemmeside eller på DBI’s hjemmeside.