Ændringer i førstehjælp i 2002

 
Dansk Råd for Genoplivning har indført nye, fælles nationale retningslinier for førstehjælp ved hjertestop. Med de nye retningslinier lægges der vægt på at gøre det nemmere og mere enkelt at yde hjælp til personer med hjertestop.
 
De nye retningslinier foreskriver, at man i første omgang skal konstatere, om den tilskadekomne er bevidstløs. Hvis det er tilfælde, skal der straks ringes 112. Dernæst bør man gå i gang med hjertemassage og kunstigt åndedræt. Disse indgreb øger betydeligt chancen for overlevelse, da kunstigt åndedræt og hjertemassage holder kredsløbet i gang, indtil de professionelle behandlere kommer frem og begynder den egentlige genoplivning.
 

Princippet i de nye retningslinier:

  • Rigtig hjertemassage er bedre end dårlig hjertemassage, som er bedre end ingen hjertemassage.
  • Hjertemassage som eneste genoplivning, når førstehjælperen ikke vil eller kan give kunstigt åndedræt. Mund-til-mund / mund-til-næse, æstetisk mere acceptabelt. Hovedet skal ikke bøjes så langt tilbage. Munden lukkes aktivt. Derved holdes lettere frie luftveje. Anvendes i seks europæiske lande.

Er personen bevidstløs, ring straks 1-1-2

De nye retningslinier foreskriver, at man i første omgang skal konstatere, om den tilskadekomne er bevidstløs. Hvis det er tilfældet, skal der straks ringes 112. Dernæst bør man gå i gang med hjertemassage og kunstigt åndedræt. Disse indgreb øger betydeligt chancen for overlevelse, da kunstigt åndedræt og hjertemassage holder kredsløbet i gang indtil de professionelle behandlere kommer frem og begynder den egentlige genoplivning.
Det betyder blandt andet, at man ikke længere skal undersøge, om den tilskadekomne har puls eller ej.

Mere fokus på Overlevelseskæden, som består af
  • Tidlig alarmering: Det er vigtigt, at der slås alarm på 112, så snart det er konstateret, at der er tale om et hjertestop.
  • Tidlig hjertemassage: I tidsrummet fra der er slået alarm til ambulancen når frem, kan du som tilstedeværende gøre en stor indsats. Ved at give hjertemassage og kunstigt åndedræt sådan, sørger du for at hjernen får ilt.
  • Tidlig defibrillering: Ambulancen medbringer en defibrillator.
  • Tidlig avanceret hjertestopbehandling: Her er der blandt andet tale om medicinsk behandling, som kan foretages i ambulance eller på hospital.

Ændring til 2 pust og 15 tryk ved hjertemassage

Erfaringer og forskning anbefaler,at man for eksempel ved hjertestop skifter mellem kunstigt åndedræt og hjertemassage i forholdet 2 pust og 15 tryk som hjertemassage. Disse to handlinger skal gentages, indtil der er puls og åndedræt igen. Dette er i øvrigt også nemmere at huske end de tidligere anbefalinger. Før hen sagde man 5 pust, 2 slag i hjerteregionen og til sidst hjertemassage og pust med forskellige intervaller.

 
Relaterede sider: