Danmark har rekord i dødsbrande

 
Der kan ske frygtelige ulykker, når der opstår ild i et hjem. Nogen gange går det også ud over de familier, der bor i nabolejlighederne. Danmark er det land i Europa, som har flest dødsbrande i forhold til befolkningens størrelse.
 
Oftest opstår ildløs hos mennesker, der ikke formår at reagere hurtigt og hensigtsmæssigt. Det kan skyldes handicap, både mentalt (for eksempel senilitet) og fysisk (for eksempel lammelser), eller sløvning af sanserne (for eksempel alkohol). Oftest starter ilden ved cigaretrygning.
 
En tredjedel af indlæggelserne og over halvdelen af dødsfaldene på Rigshospitalets Brandsårsklinik skyldes denne type ulykker.
 

Sådan kan dødsbrande forebygges

En røgalarm er en af de billigste måder at forebygge dødsbrande. I mange tilfælde opdages ildebranden, fordi naboerne hører røgalarmen - hvis der overhovedet er en røgalarm!
  • Sørg for at der er installeret røgalarmer i alle lejlighederne i den ejendom, hvor du bor.
  • Tjek regelmæssigt, at batterierne i røgalarmerne virker.
  • Ved fælles aktion, kan røgalarmen installeres hos mennesker, der normalt ikke har overskud hertil.

Kampagner skal forebygge brandsår

De sidste otte år har forskellige myndigheder i Danmark holdt kampagne for at undgå forbrændinger og dødsbrande. Brandforebyggelsesugen holdes i uge 40 og har prinsesse Alexandra som protektor. Kampagnen har to formål:

at nedbringe antallet af småbørnsforbrændinger
at gøre fremtidens danskere bedre til at forebygge brande, at håndtere en ildebrand hensigtsmæssig, og at behandle forbrændinger rigtigt.